1 phút đọc

Swamped with work nghĩa là gì

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với swamped with . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé. I'm swamped with work. The house was swamped with bugs. I've
Swamped with work nghĩa là gì

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với  swamped with . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

I'm swamped with work. The house was swamped with bugs. I've been swamped with homework lately so I've a little bit busy. I'm swamped with stuff that I don't want to do. I'm always swamped with games that I want to play although I have no time!

@Bakubon
Thank you for your nice examples!

@s2s2riki If you understand, please translate to Japanese :)

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Video liên quan