Hành tinh

11/10
2021
Tại sao Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống Địa lí 6

Tại sao Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống Địa lí 6

Vì Trái Đất là 1 trong 8 hành tinh quay xung quanh Mặt Trời Trái Đất ở vị trí 3 theo thứ tự xa dần Mặt trời Nếu các hành tinh khác ko có sự sống thì trái đất là hành tinh duy nhất
2 phút đọc