Chủ đề: Ph����ng tr��nh

Có 10 bài viết

Đề bài - trả lời luyện tập vận dụng trang 15 sgk toán 6 cánh diều
Đề bài - trả lời luyện tập vận dụng trang 15 sgk toán 6 cánh diều

Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước ...

Đề bài - trả lời hoạt động 1 trang 84 sgk toán 6 cánh diều
Đề bài - trả lời hoạt động 1 trang 84 sgk toán 6 cánh diều

a) Tìm số thích hợp cho ? : Do (left( { - 3} right)left( { - 4} right) = 12) nên (12:left( { - 3} right) = ?). Đề bài a) Tìm số ...

Đề bài - giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 112 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 112 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Khi thể hiện các đối tượng: sông, mỏ khoáng sản, vùng trồng rừng, ranh giới tỉnh, nhà máy trên bản đồ người ta dùng loại kí hiệu nào? Đề bài ...

Đề bài - giải bài 2 trang 42 tập bản đồ địa lí 11
Đề bài - giải bài 2 trang 42 tập bản đồ địa lí 11

Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới. Đề bài ...

Đề bài - bài 4 trang 120 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 4 trang 120 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,overrightarrow n = left( {2; - 1} right) cr& (B),,,overrightarrow n = left( { - 1;2} right) cr& (C),,,overrightarrow n = left( { 1;-2} right) cr& ...

Đề bài - câu 1 trang 181 sgk công nghệ 8
Đề bài - câu 1 trang 181 sgk công nghệ 8

Quan sát mạng điện trong nhà em em thấy có những thiết bị đóng- cắt và lấy điện nào ? Hãy mô tả cấu tạo của thiết bị đó ? Đề bài ...

I NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU - lý thuyết sự điện li của nước. ph. chất chỉ thị axit - bazơ
I NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU - lý thuyết sự điện li của nước. ph. chất chỉ thị axit - bazơ

- Dựa vào sự chuyển màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein xác định được môi trường của dung dịch, dựa vào màu của giấy chỉ thị vạn năng có ...

II Tác phẩm: - chuyện cũ trong phủ chúa trịnh (trích vũ trung tuỳ bút)
II Tác phẩm: - chuyện cũ trong phủ chúa trịnh (trích vũ trung tuỳ bút)

- Để phục vụ cho sự hưởng lạc ấy, chúa cũng như các quan đã trở thành những kẻ cướp ngày. Chúng ra sứchoành hành trấn lột khắp nơitrong thành tìm đồ ...

IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất
IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất

- Vai trò: Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, còn thể hiện cường độ của các quá trình ...

Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?
Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?

- Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế tư bản chủ nghĩa được du nhập bên cạnh nền kinh tế phong kiến. Đề ...