Chủ đề: catera

Có 1 bài viết

catera là gì - Nghĩa của từ catera
catera là gì - Nghĩa của từ catera

catera có nghĩa là Badass Cadillac mook xe. Ví dụ hey Có phải bạn đã xem Catera của mình không? catera có nghĩa là Một cô gái ass tốt, mọi người đều ...