Chủ đề: vistro

Có 1 bài viết

vistro là gì - Nghĩa của từ vistro
vistro là gì - Nghĩa của từ vistro

vistro có nghĩa là Điều này được sử dụng để mô tả một người tài năng âm nhạc.Một vistro thường được sử dụng khi nói về ai đó trong một buổi hòa ...