Tài liệu laptop

Giáo trình sửa chữa laptop này rất cần thiết cho các bạn theo học sửa chữa laptop, tài liệu trình bày từ cơ bản tới nâng cao theo hướng thực tế, học viên của công ty có thể tải về để cập nhật thêm kiến thức.
Giáo trình sửa chữa laptop gồm 11 chương :

Download

Chương 1 : Các kiến thức cơ bản

Chương 2: Sơ đồ khối và nhận biết linh kiện

Chương 3: Nguyên lý khối cấp nguồn

Chương 4: Phân tích khối nguồn trên dòng máy IBM

chương 5: Phân tích khối nguồn trên dòng máy HP Dell

Chương 6: Phân tích khối nguồn trên dòng máy Acer Asus

Chương 7 : phấn tích khối nguồn trên dòng máy khác

Chương 8 : Xung cloc và tín hiệu reset

Chương 9: Ram và chip video

Chương 10 : Maiin LCD và cao áp Chương 11 : Sound audio network

Chương 1  Các kiến thức cơ bản.

1  Các thương hiệu và hãng sản xuất Laptop Các thương hiệu Laptop lớn trên thế giới 2  Các thành phần trên máy Laptop 3  MOSFET đèn công suất nguồn Switching trên Laptop  Cấu tạo của Mosfet  Đặc điểm của Mosfet  Cách kiểm tra Mosfet.

Chương 2  Sơ đồ khối  nhận biết linh kiện

Bài 1  Phân tích sơ đồ khối của các dòng máy

Sơ đồ khối của máy LAPTOP và chú thích các thành phần trên sơ đồ.  Vỉ máy thực tế và chú thích các linh kiện.

Bài 2  Phương pháp nhận biết linh kiện trên máy

Phương pháp nhận biết các linh kiện trên máy Laptop

Bài 3  Nhận biết linh kiện trên máy IBM-T42

Nhận biết các linh kiện trên vỉ máy laptop IBM T42

Bài 4  Nhận biết linh kiện trên máy HP  CQ40

Phương pháp nhận biết linh kiện trên vỉ máy HP CQ40

Bài 5  Nhận biết linh kiện trên máy SAMSUNG R420

Nhận biết linh kiện trên máy SUMGSUNG R420

Chương 3  Nguyên lý khối cấp nguồn

1  Tổng quát về khối nguồn trên máy Laptop

Các nguồn điện áp trên các dòng máy Laptop:  Nguồn đầu vào.  Nguồn chờ.  Nguồn cấp trước.  Nguồn thứ cấp.  Nguồn VCORE Đặc điểm của các nguồn điện áp trên.

2  Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các dòng máy Laptop.

1  Nguyên lý hoạt động mở nguồn trên các máy Laptop IBM  Lenovo 2  Nguyên lý mở nguồn trên các máy ASUS, ACER, HP, SONY, DELL

3  Nguồn đầu vào trên máy Laptop

1  Định nghĩa về nguồ đầu vào. 2  Nguồn đầu vào trên các máy IBM. 3  Nhận biết các linh kiện điều khiển nguồn đầu vào trên máy IBM T42. 4  Nguyên lý mạch cấp nguồn đầu vào trên máy HP  CQ40 5  Nguyên lý mạch cấp nguồn đầu vào trên máy Lenovo Y430

4  Nguồn chờ (điện áp chờ) trên máy Laptop

1  Định nghĩa về nguồn chờ. 2  Các dạng nguồn chờ trên Laptop. 3  Mạch tạo ra điện áp chờ trên máy ASUS. 4  Mạch tạo ra điện áp chờ trên máy SONY. 5  Mạch tạo ra nguồn chờ trên các máy IBM. 6  Những thắc mắc lên quan đến nguồn chờ.

5  Các nguồn cấp trước của máy Laptop

1  Khái niệm về nguồn cấp trước. 2  Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước trên các máy IBM. 3  Nguyên lý hoạt động của các nguồn cấp trước trên các dòng máy: Acer, Asus, HP, Sony, Dell. 4  Chức năng của các linh kiện trên nguồn xung. 5  Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước.

6  Các nguồn thứ cấp trên máy Laptop

1  Khái niệm và đặc điểm của nguồn thứ cấp. 2  Sơ đồ tổng quát của các nguồn thứ cấp. 3  Nguyên lý hoạt động của các nguồn xung tạo ra điện áp thứ cấp. 4  Phương pháp kiểm tra nguồn thứ cấp bằng nguồn đa năng.

7  Nguồn VCORE cấp cho CPU trên Laptop

1  Khái niệm và đặc điểm của nguồn VCORE. 2  Nguyên lý hoạt động của mạch VRM tạo áp VCORE. 3  Vị trí mạch VRM trên máy IBM T42. 4  Nguyên lý mạch VRM trên máy IBM. 5  Nguyên lý mạch VRM trên máy HP.

8  Phương pháp kiểm tra khối nguồn bằng nguồn đa năng.

I  Giới thiệu nguồn đa năng.

II  Dùng nguồn đa năng để kiểm tra khối nguồn.

1  Kiểm tra thấy Laptop bị chập nguồn đầu vào. 2  Kiểm tra thấy máy có nguồn cấp trước và không có nguồn cấp trước. 3  Biểu hiện khi máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp. 4  Dòng tiêu thụ khi máy có nguồn thứ cấp nhưng CPU chưa hoạt động. 5  Dòng tiêu thụ của máy khi CPU hoạt động nhưng chưa lên hình. 6  Dòng tiêu thụ của máy khi máy đã hoạt động. 9  Nguyên lý hoạt động của mạch xạc Pin trên máy Laptop. 1  Sơ đồ tổng quát của mạch xạc pin. 2  Nguyên lý hoạt động của mạch xạc pin. 3  Vị trí mạch xạc pin trên các vỉ máy Laptop. 4  Nguyên lý mạch xạc Pin của máy Sony.

Chương 4  Phân tích khối nguồn trên dòng máy IBM  Lenovo

1  Phân tích khối nguồn trên các máy IBM

1  Quá trình khởi động trên máy IBM. 2  Hoạt động mở nguồn và các điện áp trên máy IBM. 3  Mạch tạo ra điện áp đầu vào trên máy IBM T42. 4  Mạch tạo ra điện áp chờ cấp cho IC điều khiển. 5  Nguồn xung tạo ra các điện áp cấp trước. 6  Các nguồn xung tạo điện áp thứ cấp. 7  Nguồn VCORE cấp cho CPU.

2  Phương pháp kiểm tra khối nguồn máy IBM.

I  Phân tích quá trình khởi động của máy IBM T42. II  Hiện tượng hỏng nguồn, bật công tắc không có đèn báo nguồn. III  Phương pháp kiểm tra bằng nguồn đa năng để chia nhỏ phạm vi nghi vấn.

3  Kiểm tra sửa chữa bệnh chập đường nguồn trên các máy IBM

1) Quá trình kiểm tra phát hiện máy bị chập đường nguồn. 2) Nguồn đầu vào là gì, chúng cấp cho các bộ phận nào. 3) Quá trình đo nguội cho thấy nguồn đầu vào đang bị chập. 4) Các vị trí mà nguồn đầu vào (VINT16) đi qua trên vỉ máy IBM T42 5) Phương pháp tìm ra linh kiện bị chập.

4  Sửa chữa bệnh  Mất nguồn cấp trước 5V, 3V trên máy IBM T42

1  Nguồn cấp trước là gì. 2  Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trưước. 3  Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước 5V , 3V. 4  Phương pháp sửa chữa nguồn cấp trước.

Chương 5  Phân tích khối nguồn trên các dòng máy Dell, HP.

1  Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy Dell  HP -Sony

1  Nguyên lý mạch điều khiển nguồn trên các dòng máy DELL- HP-SONY.. 2  Phương pháp xác định các IC Nguồn trên các dòng máy Laptop DELL  HP  SONY

2  Phân tích khối nguồn máy HP Palivion DV4  Sơ đồ khối  Tổng quan về khối nguồn  Phân tích mạch đầu vào VIN, BATT  Phân tích mạch xạc Pin.

1  Sơ đồ khối của máy HP Palivion DV4 2  Sơ đồ tổng quan về khối nguồn và các điện áp của máy, các phụ tải. 3  Tiến trình khởi động, thời gian xuất hiện các điện áp và tín hiệu điều khiển. 4  Phân tích mạch đầu vào của nguồn VIN và nguồn BATERY. 5  Phân tích hoạt động của mạch xạc Pin.

3  Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V  3V trên máy HP DV4

1  Phân tích hoạt động của nguồn cấp trước 5V  3V trên máy HP DV4 2  Phương pháp kiểm tra nguồn cấp trước 5V  3V. 3  Sửa chữa nguồn cấp trước 5V  3V.

Chương 6  Phân tích khối nguồn trên các dòng máy Acer, Asus.

1  Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy ACER  ASUS.

1  Nguyên lý mạch điều khiển nguồn trên các máy ACER, ASUS. * IC điều nguồn nguồn (SIO) sử dụng điện áp nuôi từ chân Allways_ON do mạch REGU tích hợp trong IC dao động tạo ra. * IC điều khiển (SIO) sử dụng điện áp nuôi từ nguồn 3,3V cấp trước.

Chuong7-phan tich khoi nguon tren cac dong may khac

Đang update

Chương 8  Các loại IC nguồn  Tài liệu hỗ trợ

1  Tài liệu cho thợ  Các IC điều khiển nguồn Laptop

Các IC điều khiển nguồn dòng BD.., FDC..,IT..,ITE..,KB..,KBC

2  Các IC điều khiển nguồn  tài liệu cho thợ

Các IC điều khiển nguồn họ : LPC.., M.., MEC.., PC..,PCE..,PMH..,TB.., WPC

3  Tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy Laptop

Trang này hỗ trợ các bạn thợ tra cứu nhanh các loại IC nguồn, IC xạc.  Bạn chỉ cần đọc được số IC cần tra cứu rồi tìm kiếm trên trang này nhất định sẽ có đầy đủ.  Khi tra cứu bạn sẽ biết IC đó chức năng làm gì, đồng tời bạn cũng có thể tra cứu để biết sơ đồ chân chi tiết của IC.

Chương 9  Xung Clock và tín hiệu Reset.

1  Mạch CLOCK GEN và xung Clock

1  Chức năng của mạch Clock Gen. 2  Vị trí mạch Clock gen và đặc điểm nhận biết. 3  Mạch Clock Gen và các thành phần sử dụng xung Clock. 4  Hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa mạch Clock gen.

2  Tín hiệu Reset hệ thống và mạch tạo tín hiệu Reset.

1  Khái niệm về tín hiệu Reset và Reset hệ thống. 2  Tín hiệu Reset hệ thống và mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống. 3  Phương pháp kiểm tra tín hiệu Reset hệ thống. 4  Dòng tiêu thụ của máy bị mất (treo) tín hiệu Reset hệ thống.

3  Hướng dẫn sử dụng Card Test Laptop

1) Khi nào thì chúng ta sử dụng đến Card Test để kiểm tra. 2) Ý nghĩa của các đèn Led trên Card Test. 3) Các loại Card Test Laptop thông dụng hiện nay (2012) 4) Các cổng, khe cắm (giao diện) trên Main Laptop cho phép gắn Card Test. 5) Các hãng lập trình BIOS.

Chương 10  Hoạt động của CPU & BIOS

1  Nguyên lý hoạt động của CPU và BIOS  phân tích quá trình POST máy.

1  Nguyên lý hoạt động của CPU và BIOS, phân tích quá trình khởi động. 2  Phân tích quá trình khởi động của máy Laptop.

2  Phân tích hư hỏng của các linh kiện thông qua dòng tiêu thụ của máy.

1  Phân tích trường hợp máy bị lỗi Chip Video, không lên hình.khởi động. 2  Phân tích trường hợp máy bị lỗi RAM 3  Phân tích trường hợp máy bị lỗi BIOS (không nạp được BIOS) 4  Phân tích trường hợp máy bị lỗi , hỏng CPU.

3  Video ghi lại quá trình sửa máy bị lỗi BIOS

Video ghi lại quá trình sửa chữa máy ASUS K42J bị lỗi BIOS.

4  Hướng dẫn sử dụng Card Test Laptop

1) Khi nào thì chúng ta sử dụng đến Card Test để kiểm tra. 2) Ý nghĩa của các đèn Led trên Card Test. 3) Các loại Card Test Laptop thông dụng hiện nay (2012) 4) Các cổng, khe cắm (giao diện) trên Main Laptop cho phép gắn Card Test.

5  Kiểm tra máy bằng Card Test Laptop

Hướng dẫn cách kiểm tra máy bằng Card Test  Phân tích hư hỏng thông qua các mã POST.

6  Chức năng của ROM BIOS

1) Khái niệm về ROM BIOS. 2) Biểu hiện khi máy hỏng ROM hoặc lỗi chương trình BIOS. 3) Các loại ROM sử dụng trên Laptop và máy nạp ROM thông dụng hiện nay. 4) ROM BIOS trên máy LAPTOP IBM T42 5) ROM BIOS trên máy COMPAQ CQ40 6) ROM BIOS trên máy ACER Aspire 5742 (Dòng máy Core i3)

7  Hiện tượng lỗi BIOS  Các bước nạp lại BIOS.

1  Hiện tượng khi máy bị lỗi BIOS. 2  Các bước nạp lại chương trình BIOS.

Chương 11  RAM và Chip Video

1  Các kiến thức về RAM , biểu hiện Khi lỗi RAM, phương pháp kiểm tra.

1) Khái niệm về RAM. 2) Chức năng của RAM. 3) Các loại RAM trên máy Laptop. 4) Cách nhận biết chủng loại RAM và tốc độ BUS. 5) So sánh 3 loại RAM trên về hình dáng và số chân cắm. 6) Giao tiếp giữa bộ nhớ RAM với máy. 7) Hư hỏng về RAM và phương pháp kiểm tra. 8) Kiểm tra khắc phục sự cố về RAM

2  Toạ độ các chân RAM trên máy Laptop.

1- Toạ độ chân DDR1 2- Toạ độ chân DDR2 3- Toạ độ chân DDR3

3  Chip video trên máy Laptop

1) Chức năng của Chip Video (Chip xử lý đồ hoạ) 2) Phân loại Chip Video trên máy Laptop. 3) Một số Chip Video trong thực tế. 4) Thành phần cơ bản của mạch xử lý Video. 5) Sơ đồ khối của chip Video. 6) Phân tích các tín hiệu vào ra Chip Video.

Chương 12  Màn hình LCD & Cao áp

1  Kiến thức về màn hình LCD của Laptop

1  Các thông số của màn hình.

Độ phân giải.  Kích thước.  Kiểu màn hình.  Kiểu ánh sáng nền.  Chân kết nối dữ liệu.

2  Thay thế màn hình LCD

2  Nguyên lý & Sửa chữa các mạch điện trên màn hình LCD

I  Mạch điều khiển điện áp cho màn hình. II  IC giải mã tín hiệu LVDS trên màn hình. III  ROM BIOS trên màn hình.

3  Nguyên lý và sửa chữa mạch cao áp  INVERTER

1  Chức năng của mạch Inverter (Mạch cao áp). 2  Các loại mạch Inverter. 3  Điện áp và lệnh điều khiển mạch Inverter. 4  Biểu hiện khi máy bị hỏng mạch Inverter hoặc cháy bóng cao áp. 5  Mạch điều khiển khối Inverter trên máy LENOVO Y430 6  Thay thế mạch Inverter cho máy Laptop. 7  Nguyên lý hoạt động và sửa chữa mạch Inverter (điều khiển bóng cao áp CCFL) 8  Nguyên lý hoạt động và sửa chữa mạch Inverter điều khiển LED Backlight.

Chương 13  Sound  Audio  Network

1  Nguyên lý và sửa chữa khối đường tiếng  Sound  Audio Amply. 1  Vị trí của khối đường tiếng trên sơ đồ khối của máy. 2  Nhận biết các linh kiện Sound và Audio Amply trên vỉ máy. 3  Nguyên lý hoạt động của chip Sound. 4  Hoạt động của IC khuếch đaị công suất. 5  Các bệnh thường gặp của khối đường tiếng.

Video liên quan