Tại sao Myanmar biểu tình

Vì sao có đảo chính và biểu tình ở Myanmar?

Vì sao có đảo chính và biểu tình ở Myanmar?

Lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính ngày 1/2/2021 ở Myanmar.

Nhưng vì sao lại có tình hình hỗn loạn chính trị như thế này?

BBC giải thích tóm tắt lịch sử của đất nước Myanmar trong những thập kỷ gần đây.

Video liên quan