3 phút đọc

Tại sao về mùa đông không khí trong nhà mái tôn lạnh hơn không khí trong nhà mái tranh

Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh ; còn mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh.
Tại sao về mùa đông không khí trong nhà mái tôn lạnh hơn không khí trong nhà mái tranh

Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh ; còn mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh.

Mình đang cần gấp!!!Ai giúp mình với ạ

Tại sao về mùa đông khi ở trong nhà mái tôn thì lạnh hơn so với nhà mái tranh,còn về mùa hè ở trong nhà mái tôn thì lại nóng hơn so với nhà mái tranh?

Tại sao mùa hè nhà lợp mái tôn nóng hơn nhà lợp mái ngói?

cho mình hỏi : ​GIẢI THÍCH VÌ SAO  KHI TRỜI NẮNG NÓNG NGỒI DƯỚI BÓNG CÂY XANH NGƯỜI TA CẢM THẤY MÁT MẺ , DỄ CHỊU HƠN NGỒI DƯỚI MÁI HIÊN BẰNG TÔN .  mai mình phải nộp rồi .

Vì sao vào những ngày nắng nóng đứng dưới mái tôn lại cảm thấy nóng hơn đứng dưới tán cây

Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì:

(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm

(2) lá cây thoát hơi nước

(3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống

Các nhận định đúng

A. (1)

B. (2)

C. (1) và (2)

D. (2) và (3)

Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì:

(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm

(2) lá cây thoát hơi nước

(3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống

Các nhận định đúng

A. (1)

B. (2)

C. (1) và (2)

D. (2) và (3)

Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì:

(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm

(2) lá cây thoát hơi nước

(3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống

Các nhận định đúng là:

A. (1).

B.(2).

C. (1)và(2).

D. (2) và (3).

Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì:

(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm

(2) lá cây thoát hơi nước

(3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống

Các nhận định đúng là :

A. (1)

B. (2)

C. (1) và (2)

D. (2) và (3)

Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì:

(1) Lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm

(2) Lá cây thoát hơi nước

(3) Cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống

Các nhận định đúng là

A. (1).

B. (2).

C. (1) và (2).

D. (2) và (3).

Video liên quan