4 phút đọc

Tắt chia sẻ ảnh iCloud

Chia sẻ ảnh iPhone với Album được chia sẻ trong iCloudVới Album được chia sẻ trong ứng dụng Ảnh , bạn có thể chia sẻ ảnh và video chỉ với những người bạn chọn. Họ cũng có thể thêm
Tắt chia sẻ ảnh iCloud

Chia sẻ ảnh iPhone với Album được chia sẻ trong iCloud

Với Album được chia sẻ trong ứng dụng Ảnh

, bạn có thể chia sẻ ảnh và video chỉ với những người bạn chọn. Họ cũng có thể thêm ảnh, video và nhận xét của riêng mình. Album được chia sẻ hoạt động với hoặc không cần Ảnh iCloud và Kho ảnh của tôi.

Bật Album được chia sẻ

Đi tới Cài đặt

> [têncủabạn]> iCloud> Ảnh, sau đó bật Album được chia sẻ.

Tạo album được chia sẻ mới

 1. Chạm vào Album, chạm vào
nút Thêm

, sau đó chạm vào Album được chia sẻ mới.

 1. Đặt tên cho album, sau đó chạm vào Tiếp.
 2. Chọn những người sẽ mời hoặc nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại, sau đó chạm vào Tạo.

Bật tính năng xem công khai trong iCloud

 1. Chạm vào Album, sau đó chọn một album được chia sẻ.
 2. Chạm vào
nút Thêm người đăng ký

, sau đó bật Trang web công khai.

Khi Trang web công khai được bật, bất kỳ người nào có URL iCloud cũng có thể xem album.

Thêm ảnh và video vào album được chia sẻ

 1. Chạm vào Album, chọn một album được chia sẻ, sau đó chạm vào
nút Thêm

.

 1. Chọn tất cả các mục bạn muốn thêm, sau đó chạm vào Xong.
 2. Thêm một nhận xét nếu bạn muốn, sau đó chạm vào Đăng.

Thêm hoặc xóa người đăng ký hay bật hoặc tắt thông báo

Chọn album được chia sẻ, chạm vào

nút Thêm người đăng ký

, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thêm người đăng ký: Chạm vào Mời mọi người, sau đó nhập tên của những người đăng ký bạn muốn thêm vào.

Người đăng ký có thể thêm ảnh và video vào album. Tắt nút Người đăng ký có thể đăng để chỉ bạn mới có thể thêm ảnh và video.

 • Xóa người đăng ký: Chạm vào tên của người đăng ký, sau đó chạm vào Xóa người đăng ký.
 • Tắt thông báo: Chạm vào nút Thông báo. Chạm lại để bật Thông báo.

Xóa ảnh, video và nhận xét khỏi album được chia sẻ

Để xóa ảnh hoặc video khỏi một album được chia sẻ, bạn phải là chủ sở hữu của album đó.

 • Xóa ảnh và video: Trong album được chia sẻ, chạm vào Chọn. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn xóa, sau đó chạm vào
nút Thùng rác

.

 • Xóa nhận xét: Trong khi xem nhận xét ở một ảnh được chia sẻ, chạm và giữ, sau đó chạm vào Xóa.

Đổi tên album được chia sẻ

 1. Trong Album, cuộn đến Album được chia sẻ, sau đó chạm vào Xem tất cả.
 2. Chạm vào Sửa, sau đó chạm vào tên của album và nhập tên mới.

Đăng ký xem album được chia sẻ

Khi bạn nhận được lời mời, hãy chạm vào

thông báo iCloud

, sau đó chạm vào Chấp nhận. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời trong email.

Ghi chú: Để sử dụng Album được chia sẻ, iPhone của bạn phải được kết nối vào internet. Album được chia sẻ hoạt động trên cả mạng Wi-Fi và mạng di động. Cước phí dữ liệu di động có thể áp dụng. Hãy xem Kết nối iPhone vào internet.Xem thêmSử dụng Ảnh iCloud trên iPhone

Video liên quan