1 phút đọc

Td là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh

TD là gì ? TD là Tình dục trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ TD TD có nghĩa Tình dục. TD là viết tắt của từ gì ? Cụm từ được viết tắt bằng TD là Tình dục. Gợi ý viết tắt liên quan
Td là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh

TD là gì ?TDTình dục trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TDTD có nghĩa Tình dục.

TD là viết tắt của từ gì ?Cụm từ được viết tắt bằng TDTình dục.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TD:
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ GD: Giáo dục.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Video liên quan