Tên của chương trình bảng tính là gì

Lý thuyết Tin học 7 Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (hay, chi tiết)

Trang trước Trang sau

  • Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 1 (có đáp án): Chương trình bảng tính là gì?

Nội dung bài học:

- Ưu điểm của chương trình bảng tính

- Các đối tượng chính của màn hình Excel

- Địa chỉ ô tính

- Nhập dữ liệu vào trang tính

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

a. Chương trình bảng tính

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.

b. Ưu điểm của chương trình bảng tính

Dễ dàng:

- Trình bày thông tin cô đọng, dễ so sánh, sắp xếp.

- Thực hiện các tính toán phổ biến( tính tổng, trung bình,..)

- Vẽ các biểu đồ minh họa dựa trên số liệu

2. Màn hình làm việc của Excel

- Microsoft Excel( gọi tắt là Excel) là 1 trong những bảng tính thông dụng nhất hiện nay.

- Sau khi khởi động phần mềm Excel sẽ như sau:

cùng tìm hiểu các thành phần có trong màn hình trên.

a. Trang tính

- Trang tính được chia thành các hàng và cột.

- Các hàng: 1, 2, 3, 4,...

- Các cột: A, B, C, D,...

- Địa chỉ của 1 ô tính: được ghép giữa tên cột và tên hàng giao nhau.

Ví dụ: A1, B2, C4( lưu ý: tên cột đứng trước, tên hàng đứng sau)

b. Thanh công thức

- Là thanh công cụ đặc trưng của bảng tính

- Sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu, thay đổi công thức của ô tính.

c. Các dải lệnh

Gồm 2 dải lệnh Formulas và Data gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu.

3. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập và sửa dữ liệu

- Khái niệm dữ liệu: là thông tin được nhập và lưu trữ ở các ô tính, có thể là ký tự hoặc số.

Nhập dữ liệu

- B1: di chuyển chuột chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

- B2: nhập dữ liệu từ bàn phím

- B3: ấn phím Enter để kết thúc

Làm tương tự với các ô tính khác.

Sửa dữ liệu

- B1: chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

- B2: sửa dữ liệu trực tiếp trong ô bằng cách xóa dữ liệu cũ và nhập mới hoặc xóa dữ liệu cũ và nhập mới trên thanh công thức

- B3: ấn phím Enter để kết thúc.

Làm tương tự với các ô tính khác.

b. Di chuyển trên trang tính

- Cách 1: sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.

- Cách 2: dùng chuột và thanh cuộn.

c. Gõ tiếng việt trên trang tính

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt( unikey).

- Chú ý: cần chọn cả trang tính để có thể sử dụng tiếng việt cho toàn bộ các ô.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tin học 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau