tên uy vũ'' nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ Uy vũ là gì:  Uy vũ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Uy vũ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Uy vũ mình +, "Uy": nghĩa là uy tín (có được sự tin tưởng của người khác), uy lực hay uy quyền (được mọi người kính phục và nể sợ)
+, "vũ": sức mạnh, lông chim, mưa,  múa (vũ công, vũ nữ)...
=> ""uy vũ" nghĩa là sức mạnh.
Tên "Uy Vũ" có ý nghĩa "mong con có được sức mạnh và uy tín"Cụm từ "Uy Vũ" được dùng để đặt tên cho con trai tại Việt Nam. "Uy" trong uy nghiêm còn "Vũ" có nghĩa là mạnh mẽ. Đặt tên "Uy Vũ" với mong muốn khi lớn lên con sẽ là một chàng trai có quyền thế hơn người được mọi người kính nể, trán trọng.

Video liên quan