1 phút đọc

Thanks for watching tiếng Việt là gì

thank you watching for có nghĩa là gì? When you appreciate someone for watching something you have told them to watch. "시청 해주셔서 감사합니다" " Q: could you watch my video real quick? A
Thanks for watching tiếng Việt là gì

thank you watching for  có nghĩa là gì?

When you appreciate someone for watching something you have told them to watch. "시청 해주셔서 감사합니다" " Q: could you watch my video real quick? A: Yes. Q: Thank you for watching"

"Thank you for watching" ->  What YouTubers say at the end if you watch their videos (expressing gratitude)

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Video liên quan