Thay đổi cách đánh số trang

Bài viết dưới đây Hướng dẫn đánh số trang trong Word, căn chỉnh  số trang, xóa số trang giúp bạn xác định vị trí và tìm kiếm một cách dễ dàng  trong tài liệu lớn.

1. Chèn số trang

Mở file văn bản cần chèn số trang -> vào thẻ Insert -> Page Number -> lựa chọn vị trí cần chèn số trang, ví dụ ở đây lựa  chọn Bottom of Page (tức chèn số  trang phía dưới văn bản) -> lựa chọn vị trí cần chèn:

Thay đổi cách đánh số trang

Kết quả đã chèn số trang vào cuối văn bản:

Thay đổi cách đánh số trang

Sau khi chèn xong số trang muốn căn chỉnh vị trí, số trang   kích chọn Design.

- Ví dụ muốn đánh số trang của trang đầu khác với các trang  còn lại tích chọn vào mục Different  first page-> trang đầu không được đánh số trang, vì trong bài luận văn  thường trang đầu không đánh số trang:

Thay đổi cách đánh số trang

- Hoặc muốn trang đầu và trang cuối là mục lục không đánh số  trang tích chọn Different Odd & Even  page:

Thay đổi cách đánh số trang

- Muốn đánh số trang bắt đầu từ một giá trị bất kì kích chọn Design -> Page Number -> Format  page Number:

Thay đổi cách đánh số trang

Nhập giá trị bắt đầu muốn đánh số trang trong mục Start At -> kích chọn OK:

Thay đổi cách đánh số trang

- Muốn chèn thêm chữ trong số trang thực hiện kích chuột nhập,  ví dụ thêm từ trang bên cạnh số trang:

Thay đổi cách đánh số trang

3. Xóa số trang

Trường hợp bạn không muốn chèn số trang trong tài liệu thực hiện vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> Remove  Page Numbers

Thay đổi cách đánh số trang

Hoặc các bạn có thể thực hiện bằng cách bôi đen số trang nhấn  phím Delete hoặc phím BackSpace tất cả số trang bị xóa:

Thay đổi cách đánh số trang

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang trong  Word, căn chỉnh số trang, xóa số trang.

Chúc các bạn thành công!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thay đổi cách đánh số trang