2 phút đọc

Theo em có thể dụng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường

Theo em có thể dùng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường? Theo em cótheer dùng những
Theo em có thể dụng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường

Theo em có thể dùng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường?

Theo em cótheer dùng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường?

1. Tại sao người ta lại nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?

2. Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

3. Em hãy nêu ví dụ về những hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí?

4. Theo em có thể dùng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường?

Câu 1: Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với việc điều hòa lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí?

Câu 2: Em hãy nêu ví dụ về những hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí?

Câu 3: Theo em có thể dùng những biện pháp sinh học nào để giảm bớt ô nhiễm môi trường?

Câu 4: a) So sánh lượng mưa giữa hai nơi A và B

b) Nguyêm nhân nào đã khiến khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau?

c) Từ đó rút ra kết luận gì?

muốn môi trường sống trong lành không bị ô nhiễm là học sinh em phải làm gì( bản thân , nhà ở , trường lớp , xã hội)

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ?

Theo em, có thể dùng những biện pháp nào để bảo vệ môi trường ?

Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này (H.46.2), bên cạnh những biện pháp kĩ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây trong khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao ?

Để giảm bớt tác hại của những cột khói, bên cạnh những biên pháp kĩ thuật người ta còn có thể trông nhiều cây quanh khu vực nhà máy . Em hãy giải thích tại sao ?

Em hãy nêu một vài ví dụ về những hiện tượng ô nhiễm môi trường ko khí ?

Video liên quan