Thu nợ ngoại bảng là gì

Cam kết ngoại bảng là gì? Cam kết ngoại bảng được phân loại dựa trên các yếu tố nào? Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng ra sao? Đây chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu về vấn đề này.

Nếu bạn cũng có những câu hỏi như vậy thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây, Quản Lý Bất Động Sản sẽ giải đáp cho bạn một cách chi tiết nhất.

I. Cam kết ngoại bảng là gì?

Cam kết ngoại bảng là một hoạt động chỉ các khoản như trả nợ, cấp tín dụng, cam kết thanh toán, hay các hợp đồng phát sinh tỷ giá giữa khách hàng và ngân hàng trong tương lai nằm ngoài bảng cân đối kế toán.

Cam kết ngoại bảng là một hoạt động chỉ các khoản như trả nợ, cấp tín dụng, cam kết thanh toán,

II. Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng là gì? Thông thường, các khoản nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng được phân loại dựa trên 2 phương pháp định tính và định lượng, và được quy định tại Thông tư 24/2013/TT-NHNN.

1. Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng

1.1. Nợ

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo 5 nhóm như sau (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng):

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng được quy định tại Thông tư 24/2013/TT-NHNN

 • Nhóm 1  Nợ đủ tiêu chuẩn: nợ quá hạn < 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc, lãi đã quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc, lãi còn lại đúng thời hạn
 • Nhóm 2  Nợ cần chú ý: nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ 10  90 ngày
 • Nhóm 3  Nợ dưới tiêu chuẩn: nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ 91  180 ngày
 • Nhóm 4  Nợ nghi ngờ: nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ 181  360 ngày
 • Nhóm 5  Nợ có khả năng mất vốn: nợ > 360 ngày

1.2. Cam kết ngoại bảng

Cam kết ngoại bảng được phân loại dựa trên:

Phân loại theo khả năng chi trả của khách hàng:

 • Nhóm 1: nếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết
 • Nhóm 2: nếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đánh giá khách hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng

Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng:

 • Nhóm 3: nếu quá hạn < 30 ngày
 • Nhóm 4: nếu quá hạn từ 30  90 ngày
 • Nhóm 5: nếu quá hạn > 90 ngày

2. Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài thực hiện phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo 5 nhóm sau:

Nhóm 1  Nợ đủ tiêu chuẩn:

 • Nợ: có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn
 • Cam kết ngoại bảng: khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết

Nhóm 2  Nợ cần chú ý:

 • Nợ: có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ
 • Cam kết ngoại bảng: có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng thực hiện cam kết

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính

Nhóm 3  Nợ dưới tiêu chuẩn:

 • Nợ: không có khả năng thu hồi nợ cả gốc lẫn lãi khi đến hạn và các khoản nợ này được đánh giá là có khả năng tổn thất
 • Cam kết ngoại bảng: khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết

Nhóm 4  Nợ nghi ngờ:

 • Nợ: được đánh giá là có khả năng tổn thất cao
 • Cam kết ngoại bảng: khả năng khách hàng không thực hiện cam kết là rất cao

Nhóm 5  Nợ có khả năng mất vốn:

 • Nợ: được đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn
 • Cam kết ngoại bảng: khách hàng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ cam kết

Như vậy, Quản Lý Bất Động Sản vừa giới thiệu cho bạn cam kết ngoại bảng là gì và cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng. Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các khoản vay của tổ chức tín dụng và sẽ không gặp phải khó khăn, rắc rối không mong muốn nào.

Lank Chu  Ban biên tập Quản lý Bất động sản
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5        /        5        (        2                    votes                )

Continue Reading Previous: Hướng dẫn chi tiết về cách làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

Video liên quan