Thủ tục là gì tin học lớp 5

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 5  Bài 2: Thủ tục trong Logo giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 5

Bài 1 trang 103 SGK Tin học 5: Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Lời giải:

Một thủ tục trong Logo có ba phần:

Đầu thủ tục

Thân thủ tục

Kết thúc thủ tục.

Bài 2 trang 103 SGK Tin học 5: Nêu cách đặt tên thủ tục.

Lời giải:

Các đặt tên thủ tục:

Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục

Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái.

Bài 3 trang 103 SGK Tin học 5: Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Lời giải:

Những từ xuất hiện trong mọi thủ tục:

To: bắt đầu cho mọi thủ tục

End: kết thúc thủ tục.

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5: Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 1 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5

Lời giải:

Thủ tục GOCVUONG:

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 1 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5 1

Thủ tục Tamgiac2:

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 1 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5 2

TO HINHVUONG

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

END

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 2 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5

HT

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Lời giải:

Ta có thủ tục HCN:

Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 3 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5
Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 3 Trang 105 Sgk Tin Hoc 5 1

Video liên quan