Thực trạng ô nhiễm môi trường ô Bạc Liêu

Thứ 7, ngày 9 tháng 10 năm 2021

--Quảng cáo---

Bạc Liêu: Tăng cường biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nông thôn                                        Môi trường - Hùng Long - 14:50 09/10/2020

(TN&MT) - Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bạc Liêu đã triển khai chỉ tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí nâng cao, trong đó xác định rõ các biện pháp tăng cường để khắc phục những bất cập, tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường nông thôn thời kỳ mới.

Tiêu chí bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện đã góp phần tích cực cải thiện chất lượng môi trường sống ở các địa phương nông thôn tỉnh bạc Liêu

Theo ông Lưu Hoàng Ly, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bạc Liêu, qua 10 năm (2010 - 2020) triển khai thực hiện 49/49 địa phương cấp xã, 7/7 địa phương cấp huyện trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Trong đó, 1huyện (huyện Phước Long) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn, 15 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận đạt chuẩn và 67 ấp được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

Quá trình triển khai thực hiện 19 tiêu chí, các địa phương đã huy động đầu tư toàn xã hội trên 12.000 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe, phát triển giao thông, sản xuất, kinh doanh, đổi mới bộ mặt nông thôn. Trong đó, tiêu chí 17.3 và 17.5 của tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đã được chú trọng thực hiện, góp phần tích cực cải thiện chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Thống kê hiện có 99,86% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh trên 70%, có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên 65%; 150 cơ sở có đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường; 160 hộ dân, cơ sở có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường; 188 hộ dân có biện pháp xử lý chất thải, có 7 bãi rác, xử lý rác của 7 địa phương cấp huyện; có 40 tổ thu gom rác phụ trách thu gom rác tại trung tâm các xã.

Sở TN&MT Bạc Liêu, khẳng định chất lượng môi trường khu vực nông thôn đã chuyển biến rõ nét. Đối với các xã đã hoàn thành tiêu chí NTM việc thu gom, xử lý rác được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc xử lý rác tại hộ gia đình bằng mô hình ủ phân compost ngày càng được người dân hưởng ứng; chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được hướng dẫn đầu tư xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường đảm bảo hợp vệ sinh; cầu vệ sinh trên sông, kênh rạch đã được người dân thay thế bằng hồ tự hoại hợp vệ sinh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khu vực nông thôn đã ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường và quá trình hoạt động cơ bản có đầu tư xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường theo quy định.

Nước thải từ các ao nuôi tôm công nghiệp có hàm lượng các chất hữu cơ, phosphor, ammoniac, chất rắn lơ lửng cần phải áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, chống ô nhiễm nguồn nước mặt, bảo vệ chất lượng môi trường nông thôn

Tiếp tục khắc phục những bất cập

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM vừa diễn ra ngày 7/9, Sở TN&MT Bạc Liêu đã chỉ rõ những bất cập cần khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường nông thôn. Nhất là ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và một số doanh nghiệp chưa cao. Vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Lượng rác thải tại các khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh hàng ngày rất lớn, trong khi hầu hết các bãi rác tập trung trên địa bàn tỉnh đã quá tải, một số huyện, thị xã, thành phố chưa được đầu tư xây dựng lò đốt rác để xử lý lượng rác thải và năng lực thu gom rác thải còn hạn chế, chỉ thu gom được các tuyến đường chính ở trung tâm các xã, thị trấn, các khu vực còn lại chưa được thu gom, xử lý, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Theo Sở TN&MT Bạc Liêu, hiện các khu dân cư tập trung trên địa bàn chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, cùng với tập quán, thói quen sinh hoạt của người dân, vẫn còn hành vi vứt rác bừa bãi; chuồng trại chăn nuôi chưa được quan tâm xử lý triệt để chất thải, đặc biệt với việc phát triển và lan tỏa của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh là tác nhân gây ô nhiễm môi trường rất cao nếu không có giải pháp kiểm soát ô nhiễm tốt.

Chất thải phát sinh từ đồng ruộng, đặc biệt là bao thuốc bảovệ thực vật (BVTV) sau sử dụng chưa được quan tâm thu gom và xử lý đúng quy định. Mặc dù Sở TN&MT và một số công ty, doanh nghiệp đã đầu tư một số bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng ở một số xã điểm và có tổ chức thu gom nhưng đến nay loại hình này vẫn chưa được quan tâm thực hiện phổ biến, điều này làm cho môi trường khu vực nông thôn có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Mặt khác, theo ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, chưa kiểm tra thường xuyên, chưa mạnh dạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc sử dụng hóa chất quá mức trong trồng trọtcũng đang rất cần phải điều chỉnh, để ngăn chặn nguycơ ô nhiễm nguồn nước mặt ngày càng trầm trọng

Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải

Để nâng cao chất lương thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Sở TN&MT Bạc Liêu cho biết sẽ tăng cường tuyên tuyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các nhà máy chế biến thủy sản và các loại hình nuôi tôm siêu thâm canh. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, buộc các nhà máy, cơ sở thực hiện việc công khai thông tin tại cơ sở về các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống xả thải, phương thức xả thải theo nội dung ghi trong giấy phép xả thải để người dân biết theo dõi, giám sát nhằm tránh tình trạng xả thải không qua xử lý ra môi trường. Đồng thời tích cực kêu gọi đầu tư, xã hội hóa công tác thu gom, xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải sinh hoạt khu đô thị, dân cư tập trung vùng nông thôn để góp phần bảo vệ chất lượng môi trường nước mặt vùng nông thôn.

Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư, mở rộng địa bàn thu gom rác ở các xã vùng nông thôn, nơi có điều kiện về giao thông tập trung về các bãi ráccủa huyện, thị xã xử lý. Tiếp tục vận hành có hiệu quả các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cũng như đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải ở các huyện, thị xã chưa có công trình xử lý rác thải và tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost tại hộ gia đình. UBND các xã, phường, thị trấn cần thường xuyên kiểm tra xử lý hành vi vứt rác ra sông ngòi, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm các bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Có sự chung tay của các ngành, các cấp và sự tích cực tham gia của cộng đồng thực hiện các biện pháp khắc phục những bất cập, chống ô nhiễm, thì môi trường nông thôn sẽ từng bước được cải thiện và nâng cao, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới bền vững, lâu dài. Tham luận của Sở TN&MT, tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu dẫn đầu miền Tây phát triển điện gió

Bạc Liêu dẫn đầu miền Tây phát triển điện gió                                                                                                    Kinh tế - Hùng Long - 17:00 26/08/2020                                                                                                                                                    (TN&MT) - Với 56km, tương đương 8% tổng chiều dài bờ biển miền miền Tây nhưng tỉnh Bạc Liêu đang dẫn đầu về thu hút đầu tư, khai thác tài nguyên sản xuất năng lượng sạch, phát triển bền vững.

 • Chia sẻ facebook
 • Chia sẻ zalo

Hùng Long

Chất lượng môi trường nông thôn

nông thôn mới

Bạc Liêu

nước thải

xứ lý vi phạm

bảo vệ môi trường


                                                       Gửi bình luận

Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
                                   Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.                                                                                                         (0) Bình luận                                                            Xếp theo:

 • Thời gian
 • Số người thích                                                                                                                                                                                                                                                                                                 --Quảng cáo---                                                                                                                                                                                     --Quảng cáo---                                                                                                                                                                                     --Quảng cáo---                                                                                                                                                                                                       Đọc thêm Môi trường
Thừa Thiên Huế xả lũ thủy điện Hương Điền với lưu lượng lớn

Thừa Thiên Huế xả lũ thủy điện Hương Điền với lưu lượng lớn

Quảng Nam: Mưa giảm, lũ đang rút chậm

Quảng Nam: Mưa giảm, lũ đang rút chậm

Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020

Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020

Nước lũ dâng cao, miền Trung gồng mình chống đỡ

Nước lũ dâng cao, miền Trung gồng mình chống đỡ

Thừa Thiên Huế: Nhiều tuyến đường, bờ biển sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ

Thừa Thiên Huế: Nhiều tuyến đường, bờ biển sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ

Điện lực Thừa Thiên Huế hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Điện lực Thừa Thiên Huế hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Miền Trung đối diện nguy cơ lũ lụt lịch sử

Miền Trung đối diện nguy cơ lũ lụt lịch sử

Lũ dâng, Hội An chìm trong biển nước

Lũ dâng, Hội An chìm trong biển nước

Tin nổi bật

Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt

1/3

Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt                                                                                            Trong nước - Theo Chinhphu.vn  - 17:31 09/10/2021                                                                                                                                        Kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chiến lược vaccine; khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn

Tổng Bí thư: Tuyệt đối tin tưởng đội ngũ lãnh đạo và nhân dân Hà Nội với truyền thống anh hùng

2/3

Tổng Bí thư: Tuyệt đối tin tưởng đội ngũ lãnh đạo và nhân dân Hà Nội với truyền thống anh hùng                                                                                            Trong nước - Theo TTXVN  - 17:37 09/10/2021                                                                                                                                        Chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng tham dự.

Thủ tướng điện đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu

3/3

Thủ tướng điện đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu                                                                                            Trong nước - Theo Chinhphu.vn  - 21:36 08/10/2021                                                                                                                                        Ngày 08/10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu John Kerry.

Hải Phòng: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng

Hải Phòng: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng

Đà Nẵng: Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

Đà Nẵng: Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

Ngành TN&MT chủ động, linh hoạt, tạo bứt phá thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ngành TN&MT chủ động, linh hoạt, tạo bứt phá thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Phát động Giải báo chí Giảm ô nhiễm nhựa đại dương năm 2021

Phát động Giải báo chí Giảm ô nhiễm nhựa đại dương năm 2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri ngành y tế TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri ngành y tế TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia

Hà Nội: Đường phố trang hoàng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Đường phố trang hoàng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

IUCN đánh giá hồ sơ đề cử Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới

IUCN đánh giá hồ sơ đề cử Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới

Bão số 7 đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ

Bão số 7 đổi hướng, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ

Nghệ An: Tổng Công ty 36 ngang nhiên đổ đất thải không đúng nơi quy định

Nghệ An: Tổng Công ty 36 ngang nhiên đổ đất thải không đúng nơi quy định

Bình Định: Hàng trăm hộ dân khát nước sạch

Bình Định: Hàng trăm hộ dân khát nước sạch

Ngang nhiên xây dựng nhà máy, Công ty CP Bê tông Lạng Sơn bị xử phạt 75 triệu đồng

Ngang nhiên xây dựng nhà máy, Công ty CP Bê tông Lạng Sơn bị xử phạt 75 triệu đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                --Quảng cáo---                                                                                                                                                                                     --Quảng cáo---                                                                                                                                                                                     --Quảng cáo---

--Quảng cáo---                                             --Quảng cáo---                                                            Mới nhất & Dành cho bạn

Ghi nhận thêm 4.513 ca mắc COVID-19 tại 40 địa phương

Ghi nhận thêm 4.513 ca mắc COVID-19 tại 40 địa phương                                                                                                            Xã hội - Khánh Linh - 19:10 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Tính từ 17h ngày 08/10 đến 17h ngày 09/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca trong nước.

Quảng Ninh miễn phí cách ly y tế tập trung cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam

Quảng Ninh miễn phí cách ly y tế tập trung cho người dân trở về từ các tỉnh phía Nam                                                                                                            Xã hội - Phạm Hoạch - 17:03 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Quảng Ninh vừa có công văn cho biết, tỉnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa để đón tất cả người dân là công dân tỉnh Quảng Ninh và gia đình đang sinh sống, làm việc tại một số tỉnh khu vực phía Nam có...

Yên Bái: Lên phương án đón công dân trở về từ vùng dịch

Yên Bái: Lên phương án đón công dân trở về từ vùng dịch                                                                                                            Xã hội - Thanh Ngà - 17:02 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành phương án đón công dân của tỉnh trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại TX.Quảng Yên

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại TX.Quảng Yên                                                                                                            Biến đổi khí hậu - Phạm Hoạch - 17:02 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Thành  đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại TX.Quảng Yên.

Thừa Thiên - Huế: Lan tỏa hiến máu cứu người trong mùa dịch COVID - 19

Thừa Thiên - Huế: Lan tỏa hiến máu cứu người trong mùa dịch COVID - 19                                                                                                            Xã hội - Văn Dinh - 16:27 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch COVID -19 phức tạp, ngày 9/10, ngành điện Thừa Thiên  Huế đã kêu gọi nhiều đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện.

Quảng Ngãi: Ưu tiên đón những trường hợp yếu thế từ các tỉnh, thành phía Nam về quê

Quảng Ngãi: Ưu tiên đón những trường hợp yếu thế từ các tỉnh, thành phía Nam về quê                                                                                                            Xã hội - Võ Hà - 16:27 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch đón, tiếp nhận những trường hợp yếu thế như: Người già, tàn tật, người khám chữa bệnh, học sinh trở về quê học tập, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi (cùng cha, mẹ), có hoàn...

Thái Bình: Tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các khu đất quy hoạch dân cư

Thái Bình: Tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các khu đất quy hoạch dân cư                                                                                                            Đất đai - Nguyễn Giang - 15:09 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - UBND tỉnh Thái Bình vừa có cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra các khu đất quy hoạch dân cư đã phê duyệt quy hoạch nhưng còn vướng mắc, chưa hoàn thiện được hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử...

Hải Phòng: Tổ chức chương trình nghệ thuật tôn vinh các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Hải Phòng: Tổ chức chương trình nghệ thuật tôn vinh các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch                                                                                                            Văn hóa - Phạm Duy - 15:09 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Tối nay, vào 20h30 tại Nhà hát lớn thành phố sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Khát vọng bình yên. Buổi biểu diễn nhằm tôn vinh các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch và ca ngợi những thành tựu Đảng bộ, quân và...

Thái Bình: Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án Khu đô thị nghìn tỷ

Thái Bình: Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án Khu đô thị nghìn tỷ                                                                                                            Bạn đọc - Pháp luật - Nguyễn Giang - 15:08 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - New City Thái Bình được quảng cáo là dự án có quy mô lớn, được đầu tư với số vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Mặc dù vậy, cho đến nay sau 6 năm triển khai dự án này vẫn trong tình trạng đắp chiếu do vướng mắc ở khâu đền bù,...

Tôn vinh tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc ảnh

Tôn vinh tinh thần cống hiến, dấn thân, nguồn năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc ảnh                                                                                                            Xã hội - Theo Báo điện tử Công luận  - 14:17 09/10/2021                                                                                                                                                                Gala Báo chí lần thứ ba - Lễ trao giải Khoảnh khắc báo chí 2020 do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Mỗi tác phẩm ảnh báo chí được vinh danh đều cho thấy sự vất vả, tinh thần sẵn sàng dấn thân, đương...

Hải Phòng: Triển khai các biện pháp kịp thời ứng phó bão số 7

Hải Phòng: Triển khai các biện pháp kịp thời ứng phó bão số 7                                                                                                            Biến đổi khí hậu - Phạm Duy - 13:54 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, để chủ động ứng phó với mưa bão, hạn chế thấp những thiệt hại do mưa bão gây ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên...

Quảng Ninh: Trưởng thôn tận tụy với công tác vận động hiến đất mở đường

Quảng Ninh: Trưởng thôn tận tụy với công tác vận động hiến đất mở đường                                                                                                            Phát triển bền vững - Bài và ảnh: Phạm Hoạch - 10:08 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Đến thôn 2, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ cũ (nay sáp nhập vào TP.Hạ Long) đều được người dân trong thôn nhắc đến Bí thư, Trưởng thôn Đặng Đức Tiến- một người uy tín, nhiệt tình trong việc vận động bà con tự nguyện hiến đất mở...

Tây Giang (Quảng Nam): Điểm sáng quy hoạch dân cư vùng sạt lở núi

Tây Giang (Quảng Nam): Điểm sáng quy hoạch dân cư vùng sạt lở núi                                                                                                            Phát triển bền vững - Lan Anh - 10:07 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Từ năm 2004, huyện miền núi Tây Giang đã triển khai Đề án di dời dân ra khỏi rừng và sườn núi về sống ở vùng bảo đảm an toàn và được dân đồng thuận. Nhờ đó, qua mỗi đợt thiên tai địa phương đều không có thiệt hại về người....

Thái Bình: Ưu tiên đón 6 nhóm người mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam

Thái Bình: Ưu tiên đón 6 nhóm người mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam                                                                                                            Xã hội - Nguyễn Giang - 10:04 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Ngày 8/10, UBND tỉnh Thái Bình công bố kế hoạch về việc tổ chức đón công dân của tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê.

Nghệ An: Chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi

Nghệ An: Chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi                                                                                                            Tin tức thời sự - Đình Tiệp - 09:31 09/10/2021                                                                                                                                                                (TN&MT) - Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương chủ động ứng phó với ngập úng tại các...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Xem thêm                                                                                                Đọc nhiều

 Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Nhiều bất thường trong thu hồi đất nông nghiệp để cấp đất ở xen dặm?

1

Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Nhiều bất thường trong thu hồi đất nông nghiệp để cấp đất ở xen dặm?

Câu chuyện hiến đất trên thượng nguồn sông Hiếu

2

Câu chuyện hiến đất trên thượng nguồn sông Hiếu

Chương Mỹ - Hà Nội: Buông lỏng quản lý đất đai, lấn chiếm đất xây nhà ở trái phép

3

Chương Mỹ - Hà Nội: Buông lỏng quản lý đất đai, lấn chiếm đất xây nhà ở trái phép

Thái Nguyên: Chưa quyết toán, bàn giao dự án đã thất lạc hồ sơ?

4

Thái Nguyên: Chưa quyết toán, bàn giao dự án đã thất lạc hồ sơ?

Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn

5

Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn                                                                                                                                                             Báo giấy

Số 80                                                                                                                                                                                                --Quảng cáo---

 • Video
 • Thời sự
 • Tài nguyên
 • Môi trường
 • Kinh tế
 • Bạn đọc - Pháp luật
 • Quản lý chất thải rắn
 • Dân tộc - Tôn giáo
 • Xã hội
 • Thế giới

BÁO ĐIỆN TỬ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CƠ QUAN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trụ sở: Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 616/GP-BTTTT cấp ngày 06/11/2015, tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp                                                                 Đường dây nóng: 0972 647 099

Điện thoại: 024.37738729  Fax: 024.37823995.

Email:

Liên hệ quảng cáo: 024.37738729 (Số máy lẻ: 603)  028.38231093

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Báo Tài nguyên & Môi trường

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO

Video liên quan