Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120 độ hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

Xem lời giải

- Góc hợp bởi tia tới hợp tia phản xạ là góc- Theo đề bài, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 1200nên ta có: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); - Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới nên i’ = iVậy đáp án đúng là C

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120 độ hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu

2 tuần trước
Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 7 Vật lý Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài tập Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng !!

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia p...

Câu hỏi: Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120∘. Hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu?

A.90∘

B.75∘

C.60∘

D.30∘

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài tập Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng !!