Tin học lớp 5 thủ tục trong Logo

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Xem chi tiết

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền các câu lệnh thích hợp vào chỗ chấm . . . Xem chi tiết   Quảng cáo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện Sử dụng câu lệnh lặp . . .  Xem chi tiết

Video liên quan