Top 8 chuỗi cửa hàng gonfarm Huyện Thuận Nam Ninh Thuận 2022

Có tổng 46 đánh giá về Top 8 chuỗi cửa hàng gonfarm Huyện Thuận Nam Ninh Thuận 2022

Cục Thống Kê Ninh Thuận (NINH THUAN PROVINCE'S Statistical Office)

13 đánh giá
Địa chỉ: H276+F8X, Mười Sáu Tháng Tư,Mỹ Hải,Phan Rang-Tháp Chàm,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593822691
Website: https://cucthongke.ninhthuan.gov.vn/

Nơi cung cấp cơ sở dữ liệu về KT-XH và các bài phân tích, đánh giá chuyên đề về đời sống, kinh tế, xoá đói giảm nghèo ... rất bổ ích!

Mến khách

Good job

Good

(Bản dịch của Google) Hhhh

(Bài đánh giá gốc)
Hhhh

Good services

Công An Huyện Thuận Nam Police Station

10 đánh giá
Địa chỉ: FWC7+VXR, QL1A,Phước nam,Thuận Nam,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593750100
Website: https://ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

15h50 chiều, nghỉ k tiếp dân

Lịch Sử Tận Tình Mến Dân

Lãnh đạo trẻ năng động

Rộng rãi

(Bản dịch của Google) Giống.

(Bài đánh giá gốc)
Like.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People's Committee

9 đánh giá
Địa chỉ: FWG6+HG6, QL1A,Phước nam,Ninh Phước,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593864997
Website: https://ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

Trung tâm hành chính huyện quy hoạch bài bản

Phòng giáo dục chung trong uỷ ban

Văn lam

Quy hoạch khá ổn

Sở Tài Nguyên \u0026 Môi Trường Tỉnh Ninh Thuận (Resource Base And Environment)

8 đánh giá
Địa chỉ: H267+W45,Mỹ Hải,Tp. Phan Rang - Tháp Chàm,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593501717
Website: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Có nhiều bạn làm ở đó

Cung cach làm việc tốt

(Bản dịch của Google) oo

(Bài đánh giá gốc)
oo

(Bản dịch của Google) Được

(Bài đánh giá gốc)
Ok

Trung Tâm Y Tế Huyện Thuận Nam

3 đánh giá
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3,Phước nam,Thuận Nam,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593553220

(Bản dịch của Google) Giống.

(Bài đánh giá gốc)
Like.

Điện máy XANH Cà Ná

1 đánh giá
Địa chỉ: 8VQQ+GVC,Khu quy hoạch cảng cá Cà Ná mở rộng Huyện Thuận Nam,Ninh Phước,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 18001061
Website: https://www.dienmayxanh.com/dien-may-khu-quy-hoach-cang-ca-ca-na-mo-rong-huyen-thuan-nam-tinh-ninh-thuan-id-8769

Hội Nông Dân Tỉnh Ninh Thuận

1 đánh giá
Địa chỉ: Tháp Chàm,Đô Vinh,Phan Rang-Tháp Chàm,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593822668
Website: http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn/

Tòa Án Nhân Dân Huyện Thuận Nam (THUAN NAM DISTRICT PEOPLE'S COURT)

1 đánh giá
Địa chỉ: FWC8+V95, Đường Không Tên,Phước nam,Ninh Phước,Ninh Thuận, Việt Nam

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 8 chuỗi cửa hàng gonfarm Huyện Thuận Nam Ninh Thuận 2022