Top 1 you tu be vu khi moi cua hai quan viẻt nam nam 2022 2023

Top 1: Chính sách về việc kiếm tiền trên kênh YouTube - Google Support

Tác giả: support.google.com - Nhận 130 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những nội dung mà chúng tôi kiểm tra khi đánh giá kênh của bạn. Tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Trách nhiệm của nhà sáng tạo. Tính liêm chính của nhà sáng tạo. Cách. chúng tôi thực thi các chính sách về việc kiếm tiền trên YouTube. Giới hạn doanh thu từ quảng cáo trên. video của bạn. Tạm ngưng hoặc thậm chí là chấm dứt kênh YouTube. Cách chúng tôi thông báo về những biện pháp ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của bạn. Cách yêu cầu trợ giúp về những vấn đề ảnh hưởng đến bạn. Áp dụng các nguyên tắc về chất lượng để xác định khả năng tham gia kiếm tiền. Nội dung được phép. kiếm tiền. Nội dung vi phạm nguyên tắc này. Nội dung được phép kiếm tiền. Nội dung. vi phạm nguyên tắc này.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn có thể ngưng sử dụng tính năng có liên quan hoặc chấm dứt thoả thuận của bạn với YouTube. Để giúp bạn nắm bắt ...Nếu không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn có thể ngưng sử dụng tính năng có liên quan hoặc chấm dứt thoả thuận của bạn với YouTube. Để giúp bạn nắm bắt ... ...