Top 29 một dung dịch có nồng độ ion oh trừ bằng 10 mũ trừ 4 m giá trị ph của dung dịch là 2022

B. Bài tập: . II. pH. Chất chỉ thị axít – bazơ. I. Trắc nghiệm hoá 11: Bài 1- Sự điện li. Tính ph của dung dịch NaOH 0 .01m. Độ pH là gì?. 1. Ăn nhiều rau, củ, quả xanh.. pH là gì?. 1. Công thức tính pH đối với axit. [OH- ]= 2,5.10-10M = > pH = 14 + log[OH−] = 14 – 9,6 = 4,4 < 7Vậy dung dịch có môi trường axitĐáp án cần chọn là: C . CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ.

Show

Top 1: Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10^-3, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 184 lượt đánh giá
Tóm tắt: [OH-] = 4,2.10-3M → pOH = –lg(4,2.10-3) = 2,38 → pH = 11,62 . Đáp án D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3, đánh giá nào dưới đây là đúng? A. pH = 3. B. pH = 4. C. pH < 3 D. pH > 4 ...

Top 2: Dung dịch X có nồng độ ion H+ là 10 mũ trừ 5 pH của dung dịch X là

Tác giả: biquyetxaynha.com - Nhận 178 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch — + Xác định số mol chất, pH ® [H+]® mol H+ hoặc mol OH-. + Việc thêm, cô cạn nước làm thay đổi nồng độ mol/l và không ... ...

Top 3: Một dung dịch có nồng độ [OH-] = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường của

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?Dung dịch của một axit ở 250C cóCâu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch ?Chất có môi trường trung tính là:Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làmChất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi độ pH của dung dịch?
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 1: Tính [H+]:. Trong một dung dịch ta luôn có: [H+][OH-] = 10-14 => [H+]. Bước 2: Tính pH = -log[H+]. + pH = 7: môi trường trung tính. ...

Top 4: Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là - Hoc247

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 189 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml . UREKA. Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COONa, ... ...

Top 5: Nồng độ oh trừ của dung dịch h + bằng 0,01 mol là - Thả Rông

Tác giả: tharong.com - Nhận 147 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi:Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là bao nhiêu? · Lời giải: · - Số mol · 42- · 4 · -] ·. · Một dung dịch có [H+] = 0,010 M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. ...

Top 6: Một dung dịch có nồng độ ion 1 nhân 10 mũ trừ 5 mol thì dung dịch này là

Tác giả: tharong.com - Nhận 187 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 4 trang 14 SGK Hóa 11 – Top lời giải — Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml . Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 2M và Ca(OH)2 1M trung hòa V ... ...

Top 7: Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ chị axit - bazơ - SureTEST

Tác giả: suretest.vn - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU1.Sự điện li của nuớcThực nghiệm cho thấy, nước là chất lỏng có tính dẫn điện rất yếu đó là do nước điện li rất yếu theo phản ứng thuận nghịch:${H_2}O + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H_3}{O^ + } + O{H^ - }$ (1)Viết gọn: ${H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + O{H^ - }$(2) Thự
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực nghiệm cho thấy, nước là chất lỏng có tính dẫn điện rất yếu đó là do nước ... kiềm của dung dịch một cách thuận lợi (tránh dùng những nồng độ với số mũ ... ...

Top 8: Một dung dịch có [H+] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng?A ...

Tác giả: loga.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một dung dịch có [H+] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng?A. pH = 3,00;B. pH = 4,00;C. pH < 3,00;D. pH > 4,00.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch có [H+] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng?A. pH = 3,00;B. pH = 4,00;C. pH D. pH > 4,00. ...

Top 9: Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ

Tác giả: sachgiaibaitap.com - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Xem thêm các sách tham khảo liên quan:. Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động: Lời giải:. – Môi trường axit [H+] > 10-7 ⇒ pH < 7. – Môi trường bazơ [H+] < 10-7 ⇒ pH > 7. – Môi trường trung tính [H+] = 10-7 ⇒ pH = 7 A. Axit. B. Kiềm. C. Tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu hai axit có nồng độ mol bằng nhau và ở cùng nhiệt đô, khi quá trình điện li ở trạng thái cân bằng, đánh giá nào dưới đây là đúng ? A. [H+]CH3COOH > [H+]HNO2 ... ...

Top 10: pH của dd có nồng độ ion H+ bằng 1,2.10^-4 là Giúp mình với ạ

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Do nồng độ: \(\begin{array}{l}{\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = 1,{2.10^{ - 4}}\\pH = - \log (1,{2.10^{ - 4}}) = 3,92\end{array}\). pH không có đơn vị
Khớp với kết quả tìm kiếm: pH của dd có nồng độ ion H+ bằng 1,2.10^-4 là Giúp mình với ạ ...

Top 11: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ - Baitap123

Tác giả: baitap123.com - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: – Nước là chất điện rất yếu. H2O ⇔ H+ + OH–. Tích số ion của nước: . hay [H+] = [OH –] = 10-7. – Môi trường trung tính: [H+] = [OH] = 10-7. Môi trường axit: [H+] > 10-7; [OH–] < 10-7. Môi trường bazơ: [H+] < 10-7; [OH–] > 10-7. II. pH. Chất chỉ thị axít – bazơ. 1. pH:. – Khái niệm: [H+]  = 10-pH M  hay pH= -log [H+] là thông số để đánh giá độ axit-bazơ của dung dịch.. – Môi trường axit: pH < 7.. Môi trường bazơ: pH > 7.. Môi trường trung
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: pOH = -log[OH–]; pH + pOH = 14. 2. Chất chỉ thị axít – bazơ : – Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch ... ...

Top 12: Một dung dịch có nồng độ H+ 3 nhân 10 mũ trừ 10 M môi trường của ...

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 191 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch có nồng độ [OH-] = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường của dung dịch này là: A. B. C. D. Tính giá trị pH = -log[H+] = ? + pH <7 môi trường axit. ...

Top 13: Một dung dịch có (OH trừ 0 1 nhân 10 mũ trừ 6 M môi trường của dung ...

Tác giả: ancanmarketing.com - Nhận 193 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?Dung dịch của một axit ở 250C cóCâu nào sai khi nói về pH và pOH ... ...

Top 14: PH của dung dịch HCl 10 mũ trừ 3 mol là

Tác giả: thatim.com - Nhận 109 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch — You can download the paper by clicking the button above. Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ ... ...

Top 15: Ph của dung dịch hcl 10 - 2 m là

Tác giả: thatim.com - Nhận 90 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch HCl có [H+] = 10-3M thì giá trị pH của ... - Hoc247; 11. pH của dung dịch axit HCl có nồng độ 0,01M và 2.10-7M lần ... 12. Công Thức Tính PH ... ...

Top 16: Bài tập về Sự điện li của nước, nồng độ pH, Chất chỉ thị Axit Bazo dễ hiểu

Tác giả: soanbaitap.com - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Vậy nước có phải là chất điện li hay không? sự điện li của nước là mạnh hay yếu? nồng độ pH là gì? chất chỉ thị màu axit bazơ có công dụng gì? . Sự điện li của nước, nồng độ pH, Chất chỉ thị Axit Bazo và Bài tập thuộc phần: CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI. I. Nư­ớc là chất điện li yếu. 1. Sự điện li của nư­ớc. - N­ước điện li rất yếu theo phư­ơng trình sau: H2O ⇔ H+ + OH-. thí nghiệm sự điện li của nước2. Tích số ion của nư­ớc. - Môi tr­ường trung tính là
Khớp với kết quả tìm kiếm: * Ví dụ: Tính [H+] và [OH-] của dung dịch HCl 10-3M. ° Lời giải: - Ta có pt điện li: HCl → H+ + Cl-. 10-3M → 10-3M. ⇒ ... ...

Top 17: 50 Câu Trắc Nghiệm Hoá 11 Chương Sự Điện Li (Đáp Án Chi Tiết)

Tác giả: kienguru.vn - Nhận 150 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chương Sự điện li cung cấp cho các em kiến thức chủ chốt để học các chương tiếp theo. Vì vậy sau khi học lí thuyết các em cần vận dụng vào bài tập để nắm chắc kiến thức. Trắc nghiệm hoá 11 chương sự điện li nằm cả ở mức độ thông hiểu và vận dụng sẽ giúp ích được các em. I. Trắc nghiệm hoá 11: Bài 1- Sự điện li Trắc nghiệm hoá 11. Câu 1: Dung dịch muốn dẫn điện được thì phải chứa các ion. Các axit, bazơ, muối khi tan trong nước sẽ tạo ra ion âm và ion dương.. Chọn A.. Câu 2: Nước là dung môi
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 7, 2022 — Câu 26: Dung dịch nào tạo ra nồng độ ion H+ lớn nhất sẽ có pH nhỏ nhất. NaCl là muối nên pH = 7. CH3COOH là axit yếu nên pH lớn hơn HCl, H2SO ... ...

Top 18: Câu 8. Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây ...

Tác giả: kinhcan.vn - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bài:         A. pH = 3,00         B. pH = 4,00                C. pH < 3,00       D.pH > 4,00ĐÁP ÁN: D
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng ? Bài 3: Sự điện li của nước - pH và Chất chỉ thị axit-bazơ. Đề bài: A. pH = 3,00 B. pH ... ...

Top 19: [CHUẨN NHẤT] Tính ph của dung dịch NaOH 0 .01m - Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 122 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tính ph của dung dịch NaOH 0 .01m . Câu hỏi: Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là bao nhiêu?A. 2B. 12C. 3D. 13Lời giải:Đáp án đúng: B. Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là 12Giải thích:[OH-] = CM NaOH = 0,01M => pOH = -log[OH-] = -log(0,01) = 2=> pH = 14 - 2 = 12Cùng Top lời giải đi tìm hiểu thêm về 1 số phương pháp giải bài tập tính PH của dung dịch nhé.Phương pháp giải & Ví dụ minh họaa. PH với axit, bazo mạnh* Tính giá trị pH
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là bao nhiêu? ... PH với axit, bazo mạnh. * Tính giá ... Tổng nồng độ ion H+ = [H+]HCl + [H+]HNO3 + 2[H+]H2SO4… ...

Top 20: Điều hòa toan - kiềm - Rối loạn nội tiết và chuyển hóa - Cẩm nang MSD

Tác giả: msdmanuals.com - Nhận 331 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hệ đệm hoá học là các dung dịch chống lại sự thay đổi pH. Các hệ đệm nội bào và ngoại bào có phản ứng tức thời đối với các rối loạn axit-base. Xương cũng đóng một vai trò đệm quan trọng, đặc biệt là axit.Một hệ đệm được tạo thành từ một axit yếu và base liên hợp của nó. Base liên hợp có thể nhận H+ và axit yếu có thể cho H+, qua đó giảm thiểu sự thay đổi nồng độ H+ tự do. Một hệ thống đệm làm việc tốt nhất khi giảm thiểu sự thay đổi pH gần hằng số cân bằng (pKa); vì vậy, mặc dù có nhiều cặp đệm
Khớp với kết quả tìm kiếm: CO 2 không phải là một axit, nhưng với sự có mặt của một enzym của họ cacbonic anhydrase, ... Hệ đệm hoá học là các dung dịch chống lại sự thay đổi pH. ...

Top 21: Khái niệm chuẩn độ, đường cong, phương trình nồng độ mol & nhiều ...

Tác giả: mt.com - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chuẩn độ có thể được phân loại theo các nguyên tắc chỉ thị và phản ứng hóa học xảy ra:Đo điện thế:Việc đo trực tiếp điện thế galvanic sinh ra bởi một cụm điện cực gọi là phép đo điện thế, trong khi đó việc thực hiện chuẩn độ bằng cách sử dụng phương pháp này được gọi là chuẩn độ điện thế. đo trực tiếp điện thế galvanic . Điện thế U sinh ra cần được đo, nếu có thể, tại dòng điện bằng không với máy khuếch đại tín hiệu có trở kháng cao vì các lý do sau:Cơ sở của phép đo điện thế là phương trình Ner
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi nên sử dụng điện cực gì để chuẩn độ khan? Tôi có cần thường xuyên tiêu chuẩn hóa dung dịch chuẩn độ của tôi không? Máy chuẩn độ tự động là gì? ...

Top 22: Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là gì?

Tác giả: vndoc.com - Nhận 178 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là A. axit B. trung tính C. kiềm D. không xác định được ...

Top 23: Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là

Tác giả: hoctracnghiem.com - Nhận 188 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Thuộc chủ đề:Trắc nghiệm Hóa 11 Tag với:bazơ và muối và Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 5 Luyện tập Axit25/02/2021 by admin Thực hiện thí nghiệmKhi nhỏ dung dịch Y vào dung dịch X thấy vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa tạo thành.Kết tủa PbS được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?phản ứng xảy ra trong dd chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một hiện tượng nào:Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 2, 2021 — Câu hỏi: Một dung dịch có [ OH- ]= 10-5 M. Môi trường của dung dịch này là A. trung tính B. kiềm C. axit D. không xác dịnh được Lời giải ... ...

Top 24: Dung dịch HCl 10 mũ trừ 9 M có pH là - Học Tốt

Tác giả: ihoctot.com - Nhận 117 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài4: Một dung dịch có [H+] = 0,010 M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. ... 20: Hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 có nồng độ mol/l bằng nhau và có các giá trị pH ... ...

Top 25: Độ pH là gì? pH trong cơ thể ở mức bao nhiêu?

Tác giả: thegioidiengiai.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: 21/08/2020 Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn hay nghe đến cụm từ độ pH hay thang đo pH khi muốn xác định tính axit hay tính bazơ của một dung dịch nào đó. Vậy độ pH là gì? Và để khỏe mạnh thì độ pH trong cơ thể người phải duy trì ở mức bao nhiêu?Cơ thể được cân bằng ở mức pH bao nhiêu? Độ pH là gì? pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hydro (H+) trong dung dịch. Nếu lượng ion H+ trong dung dịch nhiều, hoạt động mạnh thì dung dịch đó mang tính axit, ngược lại nếu lượng ion H+ thấp thì d
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá trị pH của nước được xác định bằng logarit cơ số 10 nồng độ ion H+ theo ... một dung dịch có hoạt động của H + là 4,5 × 10 −4 mol/L sẽ có giá trị pH là ... ...

Top 26: Công thức tính pH - Các cách tính nồng độ pH [Chính xác nhất]

Tác giả: thietbibeboi.union.com.vn - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: 18/08/2020 11:33 +07- Lượt xem: 1239263 pH là gì?. pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H₃O⁺ (H+) trong dung dịch, thể hiện độ axit hay bazo của nó. Trong các hệ dung dịch nước, nếu giá trị pH<7 được coi là có tính axit, giá trị pH>7 thì dung dịch được coi là có tính kiềm. Để xác định cụ thể, chúng ta cùng tham khảo các công thức tính pH dưới đây.. Công thức tính pH. Chỉ số pH được xác định theo công thức sau:. ➣ Tính pH dung dịch axit: xác định nồng độ mol/l của ion H+ trong dun
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 8, 2020 — Tính pH của dung dịch bazo: xác định nồng độ mol/l của ion OH- ... bơi thì chỉ số sẽ có giá trị sấp xỉ bằng nồng độ của ion H+; OH- là biểu ... ...

Top 27: Một dung dịch có (OH trừ 2 5 nhân 10 mũ trừ 10 M môi trường của dung ...

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 195 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Hoá học Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 5 Luyện tập Axit, bazơ và muối và Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ... ...

Top 28: Một dung dịch có oh trừ = 2,5 nhân 10 mũ trừ 10 m môi trường của dung ...

Tác giả: noithathangphat.com - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đen2017 Đáp án C nhé bạn Trả lời hay 2 Trả lời · Cự Giải Chọn CTa có : [ H + ] = 10-14 / 1,5. 10-5 = 6,6. 10-10 M < 10-7 M ⇒ Môi trường kiềm Trả lời hay 2 Trả lời · Bờm Trong bài https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-14-sgk-hoa-hoc-lop-11-su-dien-li-cua-nuoc-ph-chat-chi-thi-axit-bazo-116595 có giải thuật này bạn ơi 0 Trả lời · 19/06/2021 119 [OH- ]= 2,5.10-10M = > pH = 14 + log[OH−] = 14 – 9,6 = 4,4 < 7Vậy dung dịch có môi trường axitĐáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀChấ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 Trả lời ·. loading. Bờm Trong bài https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-14-sgk-hoa-hoc-lop-11-su-dien-li-cua-nuoc-ph-chat-chi-thi-axit-bazo-116595 có giải ... ...

Top 29: pH máu bình thường bao nhiêu? Các yếu tố ảnh hưởng pH máu | Vinmec

Tác giả: vinmec.com - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: Độ pH là thang đo dùng để xác định độ acid hoặc bazơ của một chất. Cơ thể chúng ta hoạt động vô cùng chặt chẽ để kiểm soát độ pH của máu và các loại dịch cơ thể. Duy trì độ pH cân bằng là vô cùng quan trọng để cơ thể luôn khỏe mạnh. Độ pH sẽ nằm trong khoảng từ 0 - 14. Các dung dịch trung tính, ví dụ như nước lọc sẽ có pH = 7Nếu pH < 7: Là có tính acidNếu pH > 7: Là có tính bazơ.pH bình thường của máu nằm trong khoảng từ 7,35 đến 7,45. Điều này có nghĩa là máu sẽ hơi có tính bazơ.Thường d
Khớp với kết quả tìm kiếm: Độ pH là thang đo dùng để xác định độ acid hoặc bazơ của một chất. Cơ thể chúng ta hoạt động vô cùng chặt chẽ để kiểm soát độ pH của máu và các loại dịch cơ ... ...