Top 6 số oxi hóa của clo trong naclo 2023

Top 1: Số oxi hóa của nguyên tố Clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất

Tác giả: vndoc.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Số oxi hóa của Clo trong phân tử. Số oxi hóa của nguyên tố Clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất. Câu hỏi vận dụng liên quan  Số oxi hoá của Clo trong hợp chấtSố oxi hóa của Clo trong phân tửSố oxi hóa của nguyên tố Clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến xác định số oxi hóa của clo trong phân tử. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết về Clo. Mời các bạn cùng theo dõi bài. viết.Số oxi hóa của nguyên tố Clo tron
Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hóa của nguyên tố Clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất. A. NaCl. B. NaClO. C. NaClO4. D. AlCl3. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Số oxh của Cl ...Số oxi hóa của nguyên tố Clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất. A. NaCl. B. NaClO. C. NaClO4. D. AlCl3. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Số oxh của Cl ... ...

Top 2: Số oxi hóa của clo trong phân tử NaClO là A.-1. B. +3. C. +1. D. +5

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 1: Các nguyên tố nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng tổng quát là A. 3s23p5 B. 2s22p5 C. 4s24p5 D. ns2np5Câu 2: Halogen nào sau đây ở nhiệt độ thường là chất khí màu lục nhạt, rất độc? A.Clo. B. Brom. C. Flo. D. Iot.Câu 3: Tính chất vật lý đặc biệt của iot là A.. tan nhiều trong nước B. Dễ chảy rữa C. dễ thăng hoa D. Màu nâu đỏCâu 4: Phi kim nào sau đây là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, rất độc? A.Clo. B. oxi. C. Brom. D. Hidro.Câu 5: Liên kết trong phân tử của các đơn chấ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tố clo có số oxi hóa +5 trong hợp chất nào sau đây? A. NaCl. B. NaClO2. C. NaClO. D. KClO3. Xem chi tiết.Nguyên tố clo có số oxi hóa +5 trong hợp chất nào sau đây? A. NaCl. B. NaClO2. C. NaClO. D. KClO3. Xem chi tiết. ...

Top 3: Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4 ...

Tác giả: thcslequydoncaugiay.edu.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4 lần lượt là: -1, +3, +5, +7 Với giải Bài 13.5 trang 37 SBT Hóa 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:Giải bài tập Hóa lớp 10 Bài 13:. Phản ứng oxi hóa – khửBạn đang xem: Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCl, NaClO2, NaClO3, N
Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4 lần lượt là: -1, +3, +5, +7. Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề. Số oxi hoá của ...Số oxi hoá của Cl trong các chất NaOCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4 lần lượt là: -1, +3, +5, +7. Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề. Số oxi hoá của ... ...

Top 4: Số oxi hóa của clo trong NaClO là | SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z. Kết quả được ghi ở bảng sau:. Mẫu thửThí nghiệmHiện tượngX, Z. Tác dụng với dung dịch AgNO3 . Có kết tủa trắng. Y. Tác dụng với hồ tinh bột. Có màu xanh tím. Z. Tác dụng với dung dịch quỳ tím . Quỳ tím hóa đỏ. Các chất X, Y, Z lần lượt làAHCl, I2, NaCl. BNaCl, I2, HCl. CHCl, Cl2, NaCl. DNaCl, Cl2, HCl
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Số oxi hóa của clo trong NaClO là +3. +1. +7. ... https://share.shub.edu.vn/questions/so-oxi-hoa-cua-clo-trong-naclo-la-shub-share-cau-hoi- ...Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Số oxi hóa của clo trong NaClO là +3. +1. +7. ... https://share.shub.edu.vn/questions/so-oxi-hoa-cua-clo-trong-naclo-la-shub-share-cau-hoi- ... ...

Top 5: Số oxi hóa của clo trong các chất Cl 2 , NaCl, NaClO 2 lần lượt là

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trang chủLớp 10Số oxi hóa của clo trong các chất Cl 2 , NaCl, NaClO 2 lần lượt là. Cập nhật ngày: 11-09-2022Chia sẻ bởi: Lino DinoSố oxi hóa của clo trong các chất Cl2, NaCl, NaClO2 lần lượt làChủ đề liên quanPhát biểu nào sau đây không đúng?ATrong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hóa -1.BTrong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa -1.CTính oxi hóa của. các halogen giảm dần từ flo đến iot.DTrong hợp chất với hiđro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa -1.Cho sơ đồ ch
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Số oxi hóa của clo trong các chất Cl 2 , NaCl, NaClO 2 lần lượt là 0, +1, –1. 0, –1, +3. –1, –1, +5. –1, –1, –1.Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Số oxi hóa của clo trong các chất Cl 2 , NaCl, NaClO 2 lần lượt là 0, +1, –1. 0, –1, +3. –1, –1, +5. –1, –1, –1. ...

Top 6: Số oxi hoá của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3 ... - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. +1, –1, +5, 0, +3.. C. –1, +1, +3, 0, +7.. D. –1, +3, +5, 0, +7.. Đáp án đúng là:BSố oxi hoá của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4lần lượt là: –1, +1, +5, 0, +7.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím . Khi đốt cháy khí hidro sunfua trong điều kiện dư oxi thì sản phẩm cháy thu được gồm các chất nào sau đây? . (1,0 điểm)Hòa tan 24,9gam một oleum vào nước thu được dung dịch A. Để trung hòa A cần 600 ml dung dịch KOH 1M. Hãy xác định công thức của oleum? . Các số oxi hóa của lưu huỳnh là: . (1,5 điểm)Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học:NaNO3, Na2SO4, HCl, HNO3 . Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: . (2,5 điểm)Cho 25,20 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nguội 98% (vừa đủ) thu. được dung dịch Y; phần không tan Z và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Cho phần không tan Z tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 11,76 lít khí H2 (đktc) thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch A?a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?b. Người ta muốn pha loãng dung dịch H2SO4trên thành dung dịch H2SO455%. Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.. c. Dẫn toàn bộ lượng khí SO2ở trên vào 105ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,20 g/ml). Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là: . Thành phần nước Gia-ven gồm: . Trong sản xuất, oxi được dùng nhiều nhất . Các kim loại thụ động. với H2SO4đặc nguội là . Cho các chất: S, SO2, H2S, H2SO4. Trong số 4 chất đã cho, số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: . Chất khí màu xanh nhạt, có mùi đặc trưng là: . Mg + H2SO4(đặc) MgSO4+ H2S +. H2O. Hệ số cân bằng (là các số nguyên đơn giản nhất) của phản ứng lần lượt là . ( 1,0 điểm)Hoàn thành các phương trình sau (ghi rõ điều kiện nếu có) .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4lần lượt là: A. +1, –1, +5, 0, +3.Số oxi hoá của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4lần lượt là: A. +1, –1, +5, 0, +3. ...