Top 7 giáo trình luật thuế đại học luật hà nội 2023

Top 1: [PDF] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: hocluat.vn - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những giáo trình luật thuế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội. Giới thiệu giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội. Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội. [Download] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF. 1. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018. 2. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2017. Chương I: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế. Chương II: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương III: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương IV: Pháp luật thuế giá trị gia tăng. Chương V: Pháp luật thuế thu nhập. Chương VI: Pháp luật thuế đối với đất đai. Chương VII: Pháp luật về các loại thuế khác. Chương VIII: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế. Khái niệm và phân loại thuế. Các nguyên tắc đánh thuế vào quyền thu thuế của nhà nước. Khái quát về pháp luật thuế. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nội dung pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Những vấn đề chung. về thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Khái niệm pháp luật thuế giá trị gia tăng. Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng. Khái niệm chung về thuế thu. nhập Nội dung pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Nội dung pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về thuế thu nhập của Việt Nam. Khái quát về thuế đối với đất đai và pháp luật thuế đối với đất đai. Nội dung. pháp luật thuế đối với đất đai. Pháp luật thuế tài nguyên. Pháp luật thuế bảo vệ môi trường. Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. Pháp. luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo trình luật thuế Việt Nam được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên ...Giáo trình luật thuế Việt Nam được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên ... ...

Top 2: [Ebook] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF - HILAW.VN

Tác giả: hilaw.vn - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: MỤC LỤC: Giáo trình Luật Thuế Việt Nam [EBOOK] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam pdf (Tái bản 2018) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.Lời giới thiệuLý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra đời và tồn tại là khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Để tạo lập cơ sở pháp lý ổn định vững chắc cho nguồn thu thuế, thực hiện các. mục tiêu kinh tế – xã hội, đòi hỏi nhà nước cần phải ban hành hệ thống pháp luật thuế đồng bộ.Ở Việt Nam, cùng với quá trình phát triể
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,2 sao (9) [EBOOK] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam pdf (Tái bản 2018) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội. Lời giới thiệu. Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra ...Chương VI – Pháp luật thuế đối với đất đai: 301Chương II – Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 57Xếp hạng 4,2 sao (9) [EBOOK] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam pdf (Tái bản 2018) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội. Lời giới thiệu. Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra ...Chương VI – Pháp luật thuế đối với đất đai: 301Chương II – Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 57 ...

Top 3: Giáo trình luật thuế Việt Nam - NHÀ SÁCH SỰ THẬT

Tác giả: sachsuthattphcm.com.vn - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nôi dung cuốn sách gồm:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuếChương 2: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuChương 3: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệtChương 4: Pháp luật thuế giá trị gia tăngChương 5: Pháp luật thuế thu nhậpChương 6: Pháp luật thuế đối với đất đaiChương 7: Pháp luật về các loại thuế khácChương 8: Pháp luật về xử lí vi phạm và. giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế
Khớp với kết quả tìm kiếm: 53.000 ₫Nôi dung cuốn sách gồm: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế Chương 2: Pháp ... Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội,Trường đại học Luật Hà Nội.53.000 ₫Nôi dung cuốn sách gồm: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế Chương 2: Pháp ... Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội,Trường đại học Luật Hà Nội. ...

Top 4: Giáo trình Luật thuế Việt Nam (HN) - NHÀ SÁCH SỰ THẬT

Tác giả: sachsuthattphcm.com.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giáo trình luật thuế Việt Nam được trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy nội dung pháp luật thuế tại trường và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy trong giai đoạn mới. Những yêu cầu, đòi hỏi nêu trên sẽ là nhiệm vụ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đánh giá Giáo trình Luật thuế Việt Nam (HN) . 5 0% | 0 đánh giá4 0% | 0 đánh giá3 0% | 0 đánh giá2 0% | 0 đánh giá1 . 0% | 0 đánh g
Khớp với kết quả tìm kiếm: 80.000 ₫Giáo trình luật thuế Việt Nam được trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên.Dài: 20.5cm -Rộng: 14.5cmCao: 1.8cm -Brand: Nhà xuất bản Công an nhân dân80.000 ₫Giáo trình luật thuế Việt Nam được trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên.Dài: 20.5cm -Rộng: 14.5cmCao: 1.8cm -Brand: Nhà xuất bản Công an nhân dân ...

Top 5: Sách Giáo trình Luật thuế Việt Nam

Tác giả: sachluat.com.vn - Nhận 118 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giáo. trình luật thuế Việt Nam Giới thiệu cuốn sách “Giáo trình Luật thuế Việt Nam” Trường Đại học Luật Hà Nội do PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội. Giáo. trình luật thuế Việt NamLý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra đời và tồn tại là khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Để tạo lập cơ sở pháp lý ổn định vững chắc cho mình thuế, thực hiện các mục tiêu kinh tế
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo trình luật thuế Việt Nam được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên ...Giáo trình luật thuế Việt Nam được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên ... ...

Top 6: Giáo trình luật thuế Việt Nam đại học luật Hà Nội - Nhà Sách Tài Chính

Tác giả: sachtaichinh.org - Nhận 176 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giáo trình luật thuế Việt Nam đại học luật Hà Nội. Cuốn sách được chia thành 8 chương: Giáo trình luật thuế Việt Nam đại học luật Hà NộiHệ thống thuế ở Việt Nam là một hệ thống thuế gồm khoảng tám loại thuế và khoảng hơn 100 loại phí và lệ phí được quản lý tập trung.Mọi nguồn thu từ thuế và lệ phí ở Việt Nam đều do Quốc hội Việt Nam hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra bằng luật và pháp lệnh, và được thu bởi Tổng cục Thuế Việt Namthông qua các cơ quan thu. của nó là các cục thuế, chi cục thuế,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo trình luật thuế Việt Nam đại học luật Hà Nội. 80,000 ₫ 78,000 ₫. Còn hàng.Giáo trình luật thuế Việt Nam đại học luật Hà Nội. 80,000 ₫ 78,000 ₫. Còn hàng. ...

Top 7: Giáo trình luật thuế PDF - Viec Lam Vui

Tác giả: vieclamvui.com - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giáo trình luật thuế - TS. Phạm Thị Giang Thu - Đại học Luật Hà Nội Download giáo trình luật thuế PDF ✓ Giáo trình luật thuế Việt Nam PDF ✓ Giáo trình luật thuế Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP HCM PDF ✓ Giáo trình môn luật về thuế ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu về luật thuế Việt Nam link Google Drive. 1 Giáo trình luật thuế - TS. Phạm Thị Giang Thu - Đại học Luật Hà NộiGiáo trình luật thuế - TS. Phạm Thị Giang Thu - Đại học Luật Hà NộiXEM TRƯỚC 10 TRANGTẢI FULL GIÁO TRÌNH LUẬT. TH
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuốn giáo trình luật thuế Việt Nam này lần đầu tiên được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh ...Cuốn giáo trình luật thuế Việt Nam này lần đầu tiên được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh ... ...