Trình đọc màn hình là gì

Nghe iPhone đọc màn hình, văn bản được chọn và phản hồi khi nhập

Ngay cả khi VoiceOver bị tắt, bạn có thể đặt iPhone đọc văn bản được chọn hoặc toàn bộ màn hình. iPhone cũng có thể cung cấp phản hồi và đọc các hiệu chỉnh và gợi ý văn bản khi bạn nhập.

Thay đổi cài đặt lời nói

 1. Đi tới Cài đặt

> Trợ năng> Nội dung được đọc.

Điều chỉnh bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Đọc lựa chọn: Để nghe văn bản bạn đã chọn, hãy chạm vào nút Đọc.
 • Đọc màn hình: Để nghe toàn bộ màn hình, hãy vuốt xuống bằng hai ngón tay từ đầu màn hình.
 • Bộ điều khiển lời nói: Hiển thị bộ điều khiển để truy cập nhanh vào Đọc màn hình và Đọc khi chạm.
 • Tô sáng nội dung: iPhone có thể tô sáng các từ, các câu hoặc cả hai khi các từ và các câu đó được đọc. Bạn có thể thay đổi kiểu và màu tô sáng.

Phản hồi khi nhập: Bạn có thể định cấu hình phản hồi khi nhập cho bàn phím ảo và bàn phím bên ngoài, đồng thời lựa chọn để cho phép iPhone đọc từng ký tự, toàn bộ từ, tự động sửa, tự động viết hoa và dự đoán tự nhập.

Để nghe dự đoán từ nhập, bạn cũng cần phải đi tới Cài đặt> Cài đặt chung> Bàn phím, sau đó bật Dự đoán.

 • Giọng nói: Chọn giọng nói và phương ngữ.
 • Tốc độ đọc: Kéo thanh trượt.
 • Phát âm: Đọc chính tả hoặc đánh vần cách đọc các cụm từ nhất định mà bạn muốn.

Nghe iPhone đọc

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: Speak screen. Tìm hiểu cách hỏi Siri.

Hoặc thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Nghe văn bản được chọn: Chọn văn bản, sau đó chạm vào Đọc.
 • Nghe toàn bộ màn hình: Vuốt xuống bằng hai ngón tay từ đầu màn hình. Sử dụng bộ điều khiển hiện ra để tạm dừng đọc hoặc điều chỉnh tốc độ.
 • Nghe phản hồi khi nhập: Bắt đầu nhập. Để nghe dự đoán từ nhập (khi được bật), hãy chạm và giữ từng từ.

Video liên quan