Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.