Trung tâm y tês tỉnh thái bình

Cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Y tế huyện Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023) - Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Các khoa phòng, Trạm Y tế được bố trí đầy đủ phòng làm việc và trang thiết bị được các dự án cấp và mua bổ sung đáp ứng cơ bản cho công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, được giao.

Ngày 23/2, Sở Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019) và công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thành lập theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình.

Trung tâm trực thuộc Sở Y tế Thái Bình trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có 3 phòng chức năng, 13 khoa chuyên môn với 176 cán bộ, nhân viên. Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác.

Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là một trong những đề án của tỉnh Thái Bình thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương sáu khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương sáu khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu khẳng định, việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là tất yếu nhằm cải cách hành chính, tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị và nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm.

Cả nước hiện đã thành lập 47 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, góp phần thu gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, giúp Nhà nước tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng. Thông qua hoạt động của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được cải thiện rõ rệt.

Để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sớm hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Lĩnh yêu cầu Trung tâm tiếp tục đổi mới về quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, kỹ thuật chuyên sâu, rèn luyện y đức, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, các sở, ngành cần quan tâm hơn đến việc đầu tư hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác y tế dự phòng theo chỉ đạo của Bộ Y tế nói chung và tình hình thực tế tỉnh Thái Bình nói riêng./.