2 phút đọc

trường đại học kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân ra làm gì

Mứchọc phí trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An
trường đại học kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân ra làm gì

Mứchọc phí trường Đại Học Kỹ Thuật  Hậu Cần Công An Nhân Dân năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành

Đại Học Kỹ Thuật  Hậu Cần Công An Nhân Dân có học phí như thế nào?

A. Các ngành đào tạo1. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía BắcTổ hợp môn:D01Điểm chuẩnNV1: 27.502. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía BắcTổ hợp môn:A01Điểm chuẩnNV1: 27.503. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía BắcTổ hợp môn:D01Điểm chuẩnNV1: 23.254. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía BắcTổ hợp môn:A01Điểm chuẩnNV1: 23.755. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía NamTổ hợp môn:D01Điểm chuẩnNV1: 27.006. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía NamTổ hợp môn:A01Điểm chuẩnNV1: 28.257. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía NamTổ hợp môn:D01Điểm chuẩnNV1: 22.758. Mã ngành: 7480200Tên ngành:Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía NamTổ hợp môn:A01Ghi chú:Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểmĐiểm chuẩnNV1: 24.00B. Học phíMiễn học phí Bình luận

Video liên quan