Tự đánh giá bản thân trong quá trình thực tập


Cách đọc báo cáo tài chính, cách phân tích các chỉ tiêu tài chính để tính các

chỉ số tài chính nhằm phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro tín dụng của môn : Quản

trị tài chính.

Các phương pháp phân tích chỉ tiêu tài chính, phân tích báo cáo tài chính :

phương pháp so sánh các số liệu, phương pháp phân tích theo chiều ngang, phương

pháp phân tích theo chiều dọc, phương pháp luận của môn : Phân tích kết quả hoạt

động kinh doanh.

- Bên cạnh đó em còn học hỏi được nhiều kỹ năng cụ thể :

Cách giao tiếp với khách hàng là phải ân cần, chu đáo và khéo léo (lắng

nghe điều khách hàng cần, làm hài lòng khách hàng)

Phong cách làm việc trong môi trường ngân hàng : nhiệt tình, năng động, cẩn

thận.

Cách xử lý tình huống khi gặp khó khăn : xử lý nhanh chóng, thông minh,

hợp tình , hợp lý.

Cách xử lý hồ sơ của khách hàng : đúng qui định, theo đúng lời hứa với

khách hàng, công bằng, phân minh.

Phân biệt quy trình đánh giá rủi ro tín dụng trên lý thuyết và thực tế.

Những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong thực tế.

Kỹ năng làm việc tập thể với các anh, chị trong ngân hàng.

Kỹ năng đánh giá, nhận định vấn đề là đúng hay sai, hợp lý hay không, trung

thực hay không trung thực : ví dụ nhận định báo cáo tài chính có trung thực không,

hồ sơ có hợp pháp không ?

Song song đó em còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân

em đó là :

- Nhờ sự hướng dẫn của các anh, chị trong phòng kinh doanh, phòng quản lý

rủi ro tôi đã thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa lý thuyết đã học và cách

làm trong thực tế, nhận ra những thiếu sót, hạn chế về kiến thức của bản thân. Từ đó

học hỏi từ các anh, chị trong ngân hàng để bổ sung cho vốn kiến thức của mình.

- Em nhận thấy thời gian thực tập là rất cần thiết, rất tốt cho những sinh viên

sắp ra trường như em.

- Qua thời gian thực tập em được làm quen với nhiều anh, chị cũng như kinh

nghiệm giao tiếp với người lạ.

46- Trong quá trình thực tập em đã thể hiện được điều mình muốn cho các anh,

chị biết để hướng dẫn dễ dàng hơn, khi không biết điều gì thì đừng ngại mà cứ hỏi

các anh, chị trong phòng, trong ngân hàng để hiểu rõ hơn.

- Sau thời gian thực tập em đã tích lũy được vốn kiến thức để làm hành trang

cho những kỳ thi tuyển sắp tới.

Mặt khác, em cũng đã giúp đỡ phần nhỏ nhoi cho các anh, chị trong công

việc :

- Trình ký hồ sơ đến phòng phó Giám đốc, Giám đốc

- Sắp xếp hồ sơ theo đúng qui trình đánh giá rủi ro

- Lưu hồ sơ trong nhật ký theo dõi khách hàng

- Đi thẩm định thực tế DNTN Thành Công và một số cá nhân khác

- Phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá rủi ro

- Thu thập các hồ sơ liên quan để các anh, chị đánh giá rủi ro

- Lập báo cáo đánh giá rủi ro của DNTN Thành Công

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sổ tay quy trình đánh giá rủi ro tín dụng của MHB.

2. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng năm 2010.

3. Thị trường tài chính tiền tệ năm 2008, 2009, 2010.

4. Thông tin tài chính năm 2010.

5. Tạp chí ngân hàng năm 2009, 2010.

6. http://www.mhb.com. vn.

7. http://www.vbard.com.

8. http://www.icb.com.vn.

9. Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ,Trường ĐH KTQD- NXB

Thống kê.

10. Phan Thị Thu Hà Quản, Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống Kê4748Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tự đánh giá bản thân trong quá trình thực tập