11 phút đọc

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit năm 2021 được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu Bài
Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit năm 2021 được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu Bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 4 cả năm hữu ích nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh 4 hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh theo từng Unit lớp 4 có đáp án

 • I. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 có đáp án
 • Unit 1: Nice to see you again
 • Unit 2: I'm from Japan
 • Unit 3: What day is it today?
 • Unit 4: When's your birthday?
 • Unit 5: Can you swim?
 • Unit 6: Where's your school?
 • Unit 7: What do you like doing?
 • Unit 8: What subjects do you have today?
 • Unit 9: What are they doing?
 • Unit 10: Where were you yesterday?
 • II. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án
 • III. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 2 có đáp án
 • Unit 11: What time is it?
 • Unit 12: What does your father do?
 • Unit 13: Would you like some milk?
 • Unit 14: What does he look like?
 • Unit 15: When's Children's Day?
 • IV. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án
 • Unit 16: Let's go to the bookshop!
 • Unit 17: How much is the T-shirt?
 • Unit 18: What's your phone number?
 • Unit 19: What animal do you want to see?
 • Unit 20 What are you going to do this summer?
 • IV. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm 2021

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng link dưới đây để tham khảo và download tài liệu tiếng Anh 4 theo Unit.

I. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án bao gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 - Unit 10 hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc truy cập vào từng đường link dưới đây để tham khảo & download từng tài liệu.

Unit 1: Nice to see you again

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Unit 2: I'm from Japan

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: Im from Japan
 • Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: Im from Japan
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: Im from Japan
 • Bài tập Unit 2 lớp 4 nâng cao: Im from Japan
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Unit 3: What day is it today?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án
 • Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: Whens your birthday?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: Whens your birthday?
 • Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: Whens your birthday?

Unit 5: Can you swim?

 • Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swim?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?
 • Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?
 • Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Wheres your school?

Unit 7: What do you like doing?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Unit 9: What are they doing?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are they doing?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

II. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Thư viện đề thi lớp 4 học kì 1 môn tiếng Anh có đáp án với cấu trúc bám sát đề thi minh họa học kì 1 lớp 4 môn Anh văn của bộ Giáo dục & Đào tạo chắc chắn sẽ là tài liệu luyện thi cuối kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 hiệu quả.

 • Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - 2022
 • Lý thuyết tiếng Anh lớp 4 học kì 1 mới
 • Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 - 2022
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

III. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 2 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh Unit 11 - 20 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm năm 2021 - 2022 hiệu quả.

Unit 11: What time is it?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Unit 15: When's Children's Day?

 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?
 • Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: Whens Childrens Day?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: Whens Childrens Day?

IV. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe)

Unit 16: Let's go to the bookshop!

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Unit 17: How much is the T-shirt?

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?
 • Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Unit 18: What's your phone number?

 • Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Bài ôn tập tiếng Anh 4 Unit 18 What's your phone number?
 • Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: Whats your phone number?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao: Whats your telephone number?

Unit 19: What animal do you want to see?

 • Bài tập Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see?
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 unit 19 What animal do you want to see?
 • Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?
 • Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see?
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 nâng cao: What animal do you want to see?

Unit 20 What are you going to do this summer?

 • Bài tập Unit 20 lớp 4 What are you going to do this summer?
 • Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20 What are you going to do this summer?
 • Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20: What are you going to do this summer?

IV. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm 2021

Bộ đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án với lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 11 - 20 giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm, đồng thời ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - 2022
 • 15 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án
 • 20 đề thi kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án
 • 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án giúp các bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Video liên quan