1 phút đọc

Turn on green light nghĩa là gì

Nghĩa là gì: green light green light /'gri:nlait/ danh từ đèn xanh (tín hiệu giao thông) (thông tục) sự cho phép (đi qua; làm việc gì)to give the green_light to: đồng ý cho làm, c
Turn on green light nghĩa là gì

Nghĩa là gì: green light  green light /'gri:nlait/

  • danh từ
  • đèn xanh (tín hiệu giao thông)
  • (thông tục) sự cho phép (đi qua; làm việc gì)
  • to give the green_light to: đồng ý cho làm, cho phép làm (việc gì)

Video liên quan