5 phút đọc

Ý nghĩa của việc học tập GDCD 6

Giáo án GDCD 6 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập (Tiết 1) - Giáo án Giáo dục công dân 6 Trang trước Trang sau Link tải Giáo án GDCD
Ý nghĩa của việc học tập GDCD 6

Giáo án GDCD 6 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập (Tiết 1) - Giáo án Giáo dục công dân 6        Trang trước Trang sau

Link tải Giáo án GDCD 6 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập (Tiết 1)

1. Kiến thức

- Hiểu ý nghĩa của việc học tập, nội dung và nghĩa vụ học tập của công dân, tầm quan trọng của học tập.

2. Thái độ

- Tự giác mong muốn thực hiện tốt quyền học tập, yêu thích học tập, phấn đấu đạt kết quả cao.

3. Kĩ năng

- Phân biệt được những biểu hiện đúng và không đúng trong việc thực hiện quyền và nhĩa vụ học tập, thực hiện đúng quy địch học tập.

1. Giáo viên

- SGK+SGV; Hiến pháp 1992 ( Điều 52).

- Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ( Điều 10).

- Luật giáo dục ( Điều 9).

- Luật phổ cập giáo dục tiểu học ( Điều 1).

- Những số liệu, sự kiện về quyền và ngghĩa vụ học tập.

- Những hình ảnh, tấm gương học tập tiêu biểu.

2. Học sinh

- SGK+ vở ghi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: .

2. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi HS lên bảng trả lời bài tập tiết trước  GV cho về nhà làm-> GV bổ xung ghi điểm.

3. Bài mới

HS quan sát tranh sự quan tâm của Đảng và nhà nước, Bác Hồ đến việc học tập của thiếu niên Việt Nam (Tranh bài 15).

? Tại sao Đảng và nhà nước lại quan tâm đến việc học tâp của công dân?

->Vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi công dân việt Nam. Đặc biệt là đối với trẻ em đang ở độ tuổi đi học. Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu truyện.

- HS đọc truyện trong SGK-> GV nhận xét.

1- Tìm hiểu truyện:

Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô

Em hãy cho biết cuộc sống ở huyện đảo Cô tô trước đây như thế nào?

*/ Đảo Cô tô:

+ Trước:

-  Quần đảo hoang vắng

-  Trẻ em không có điều kiện đi học.

-  1993- 1994 chỉ có 337 HS.

-  Trình độ dân trí thấp.

Hiện nay cuộc sống ở đảo Cô tô ra sao?

Điều điều đặc biệt trong sự đổi mới ở đảo Cô tô là gì?

+ Nay:

-  Tất cả trẻ em đến tuổi đều được đi học.

-  Trường học được xây dựng khang trang.

-  Năm 2000- 2001 có 1250 HS.

-  Chất lượng HT ngày càng cao.

-  Hoàn thành chỉ tiêu chống mù chữ

Gia đình, nhà trường và xã hội đã làm gì để tất cả trẻ em ở đao Cô tô được đến trường đi học?

- > Tạo điều kiện,được sự ủng hộ của các ban nghành, các thầy cô giáo nên Cô tô đã hoàn thành chỉ tiêu chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

*/ Thảo luận:

Vì sao chúng ta phải học tập?

Chúng ta học tập để làm gì?

Nếu không hoc tập sẽ bị thiệt thòi như thế nào?

Vậy việc học tập có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta?

- > Học để có kiến thức,để hiểu biết, đẻ phát triển toàn diện

- > Không học không có kiến thức, không hiểu biết cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống và bài học:

Nhờ học tập chúng ta mới tiến bộ, mới trưởng thành, mới trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Bản thân em đã cố gắng học tập chưa? Vì sao?

*/ Tình huống:

A là học sinh giỏi lớp 5. Bỗng dưng không thấy đi học nữa. Cô đến nhà thì thấy mẹ kế của A đang đánh và nguyền rủa A thậm tệ. Khi cô giáo hỏi lý do vì sao không cho A đi học thì được biết là nhà thiếu người bán hàng.

Em có nhận xét gì về sự việc trên? Nếu em là bạn của A em sẽ làm gì để A tiếp tục được đi học?

Giới thiệu các điều:

- 59 HP  1992.

- 10 luật chăm sóc giáo dục trẻ em.

- 1 luật phổ cập giáo dục tiểu học.

Việc học tập của công dân được pháp luật nhà nước ta quy định như thế nào?

Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập

Trả lời:

- Việc làm trên của mẹ kế bạn A là vi phạm quyền học tập của trẻ em (vi phạm quyền bảo vệ).

- Em sẽ nhờ cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ.

2. Nội dung bài học:

a- Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Có học tập mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

b- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân:

- Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.

+ Công dân có quyền học không hạn chế, học bằng nhiều hình thức.

+ Công dân có nghĩa vụ hoàn thành bậc giáo dục tiểu học, gia đình tạo điều kiện cho trẻ em được đi học.

Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết?

- HS làm bài tập -> GV bổ xung.

Đưa ra tình huống bố mẹ bắt ở nhà không cho con đi học.

- HS lên thực hiện  HS nhận xét -> GV bổ xung.

*/ Bài tập

- Học theo lớp bổ túc.

- Vừa học vừa làm.

- Học qua sách vở, qua bạn bè.

- Học trên chương trình dạy học từ xa.

- Học theo lớp học tại chức.

4. Củng cố

? Nêu tầm quan trọng của học tập đối với mỗi người?

? Công dân có quyền và nghĩa vụ HT như thế nào?

5. Hướng dẫn học ở nhà

- Học thuộc nội dung bài học 1, 2 trong SGK.

- Làm bài tập b trang 52.

- Tìm các tấm gương HT tiêu biểu.

- Chuẩn bị phần còn lại cho tiết sau.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 6 chuẩn khác:        Trang trước Trang sau

Video liên quan