Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn

Vì sao cây mọc Trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn ?

Hãy cho biets những đạc điểm của 1 số loại cây ( nêu trong SGK) có tác dụng j

GIÚP MK VS , MAI MK PẢI NỘP

AI NHANH THÌ MK TICK

-Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng?

Vì sao ở những nơi đó (trên đồi trống) lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài?

-Vì sao cây mọc trên rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vương cao,các cành tập trung ở ngọn?

NHANH GIÚP MÌNH NHA

- quan sát hình H.36.2A , H.36.2B SGK , nhận xét về hình dạng của lá khi nằm ở các vị trí khác nhau : trên mặt nước và chìm trong nước . giải thích tại sao ?

- quan sát H.236.3A , H.36.3B SGK , tìm sự khác nhau của giống cuống lá bèo trong hai hình . Giải thích tại sao có sự khác nhau đó ?

-vì sao cây mọc ở nơi khô hanh rễ phải ăn sau hoặc lan rộng ?

- vì sao ở những nơi đó ( trên đồi trống ) lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài ?

- vì sao cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường  vươn cao , các cành tập trung ở ngọn ?

- quan sát hình H.36.4 , H.36.5 ,hãy cho biết :

- môi trường sống của từng loài vẽ  trong hình .

- hãy cho biết những đặc điểm của 1 số loại cây ( nêu trong SGK ) có tác dụng gì ?

+Cây mọc ở đất khô hạn, nắng, gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống)  thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông,  thân thấp, phân cành nhiều,  lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài.

+Cây mọc ở nơi râm mát và ẩm nhiều (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng)  thân thường vươn cao,  các cành tập trung ở ngọn.

*Hãy giải thích tại sao những cây thuộc mỗi môi trường trên lại có các đặc điểm như vậy?

Vì sao cây mọc ở đồi trọc thân thấp, phân thành nhiều cành? Giúp tuiii đyy

Vì sao cây mọc ở đồi trống thì thân thấp? Nhưng cây mọc trong rừng rậm  thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn?

Câu 1. Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào ?

Câu 2. Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường.

Câu 3. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

Các cây mọc ở đất khô hạn, năng gió nhiều thường có đặc điểm:A. Rễ chống phát triểnB. Thân thấp, phân cành nhiềuC. Rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông trên mặt đất

có thể có nhiều hơn 1đáp án

hãy nêu 1 vài ví dụ về cây sống trong những môi trường đặc biệt

Hạt gồm các bộ phận như thế nào ?

Phôi của hạt gồm.

Giúp mk với, mai thi rùi ! Mk sẽ tick cho ai nhanh nhất và đúng nhất trong tối nay !

khocroi

Video liên quan