Viết dịch ra Tiếng Anh là gì

Chủ ngữ: em, anh, chị, anh ta, bạn ấy, mình,... Chủ ngữ + cụm từ Trong trường hợp này - Chủ ngữ là "tôi" cụm từ là "đang học bài" Trong những trường hợp khác nhau bạn có cách nói khác nhau Ex: đó là anh bạn - Bạn sẽ trả lời "em đang học bài" Đó là em bạn - Bạn sẽ trả lời "anh đang học bài" Bạn của bạn nói chuyện với nhau - u said: "mình đang học bài" "tui đang học bài" "tôi đang học bài" U can understand?? Không thể dùng cùng một câu vì tuổi khác nhau.

Chủ ngữ: em, anh, chị, anh ta, bạn ấy, mình,...Chủ ngữ + cụm từTrong trường hợp này- Chủ ngữ là "tôi" cụm từ là "đang học bài"Trong những trường hợp khác nhau bạn có cách nói khác nhauEx: đó là anh bạn- Bạn sẽ trả lời "em đang học bài" Đó là em bạn - Bạn sẽ trả lời "anh đang học bài" Bạn của bạn nói chuyện với nhau- u said: "mình đang học bài"               "tui đang học bài"               "tôi đang học bài"U can understand??Không thể dùng cùng một câu vì tuổi khác nhau.   1thích

0:00    0lượt thích @ntht2737 Ý bạn là muốn dịch sang tiếng Anh á? I'm learning hoặc I'm doing homework

@ntht2737 Ý bạn là muốn dịch sang tiếng Anh á? I'm learning hoặc I'm doing homework Xem bản dịch   1thích

@1thang7 Hình như nhầm r. Bạn ấy là người Việt mà, đang học tiếng Anh nên mik nghĩ đặt nhầm sang câu hỏi tiếng Việt thôi.

@1thang7 Hình như nhầm r. Bạn ấy là người Việt mà, đang học tiếng Anh nên mik nghĩ đặt nhầm sang câu hỏi tiếng Việt thôi. Xem bản dịch   1thích

I'm studying

I'm studying  Xem bản dịch   0lượt thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan