vistro là gì - Nghĩa của từ vistro

vistro có nghĩa là

Điều này được sử dụng để mô tả một người tài năng âm nhạc.Một vistro thường được sử dụng khi nói về ai đó trong một buổi hòa nhạc.

ví dụ

"Bạn có thấy ca sĩ không? Anh ta phải cóđã vistro hoặc một cái gì đó "