3 phút đọc

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức

Bộ sách giáo khoaVở bài tập tiếng việt 1 tập 1,2(Kết nối tri thức với cuộc sống) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành là tài liệu học tập kèm theo Bộ sách giáo khoa lớp 1 Kết
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức

Bộ sách giáo khoaVở bài tập tiếng việt 1 tập 1,2(Kết nối tri thức với cuộc sống) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành là tài liệu học tập kèm theo Bộ sách giáo khoa lớp 1  Kết nối tri thức với cuộc sống. Các bài tập được biên soạn theo sát các bài học trong sách giáo khoa. Nhằm giúp các em ôn luyện, củng cố , mở rộng các nội dung đã học trong sách giáo khoa.

Nội dung Vở bài tập tiếng việt 1 tập 1 gồm các bài học:

Bài 1 A a

Bài 2 B b `

Bài 3 C c ˊ

Bài 4 E e, Ê ê

Bài 6 O o ̉

Bài 7 Ô ô .

Bài 8 D d Đ đ

Bài 9 Ơ ơ ~

Bài 11 I i K k

Bài 12 H h L l

Bài 13 U u Ư ư

Bài 14 Ch ch Kh kh

Bài 16 M m N n

Bài 17 G g Gi gi

Bài 18 Gh gh Nh nh

Bài 19 Ng ng Ngh ngh

Bài 21 R r S s

Bài 22 T t Tr tr

Bài 23 Th th ia

Bài 24 ua ưa

Bài 26 Ph ph Qu qu

Bài 27 V v X x

Bài 28 Y y

Bài 29 Luyện tập chính tả

Bài 31 an ăn ân

Bài 32 on ôn ơn

Bài 33 en ên in un

Bài 34 am ăm âm

Bài 36 om ôm ơm

Bài 37 em êm im um

Bài 38 ai ay ây

Bài 39 oi ôi ơi

Bài 41 ui ưi

Bài 42 ao eo

Bài 43 au âu êu

Bài 44 iu ưu

Bài 46 ac ăc âc

Bài 47 oc ôc uc ưc

Bài 48 at ăt ât

Bài 49 ot ôt ơt

Bài 51 et êt it

Bài 52 ut ưt

Bài 53 ap ăp âp

Bài 54 op ôp ơp

Bài 56 ep êp ip up

Bài 57 anh ênh inh

Bài 58 ach êch ich .

Bài 59 ang ăng âng

Bài 61 ong ông ung ưng

Bài 62 iêc iên iêp

Bài 63 iêng iêm yên

Bài 64 iêt iêu yêu

Bài 66 uôi uôm

Bài 67 uôc uôt

Bài 68 uôn uông

Bài 69 ươi ươu

Bài 71 ươc ươt

Bài 72 ươm ươp

Bài 73 ươn ương

Bài 74 oa oe

Bài 76 oan oăn oat oăt

Bài 77 oai uê uy

Bài 78 uân uât

Bài 79 uyên uyêt

Bài 81 Ôn tập

Bài 82 Ôn tập

Bài 83 Ôn tập

Nội dung Vở bài tập tiếng việt 1 tập 2 gồm các bài học:

Bài 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

1. TÔI LÀ HỌC SINH LỚP MỘT

2. ĐÔI TAI XẤU XÍ

3. BẠN CỦA GIÓ

4. GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH BẠN

5. SINH NHẬT CỦA VOI CON

Bài 2. MÁI ẤM GIA ĐÌNH

1. NỤ HÔN TRÊN BÀN TAY

2. LÀM ANH

3. CẢ NHÀ ĐI CHƠI NÚI

4. QUẠT CHO BÀ NGỦ

5. BỮA CƠM GIA ĐÌNH

6. NGÔI NHÀ

Bài 3. MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

1. TÔI ĐI HỌC

2. ĐI HỌC

3. HOA YÊU THƯƠNG

4, CÂY BÀNG VÀ LỚP HỌC

5. BÁC TRỐNG TRƯỜNG

6. GIỜ RA CHƠI

Bài 4. ĐIỀU EM CẦN BIẾT

1. RỬA TAY TRƯỚC KHI ĂN

2. LỜI CHÀO

3. KHI MẸ VẮNG NHÀ

4. NẾU KHÔNG MAY BỊ LẠC

5. ĐÈN GIAO THÔNG

Bài 5. BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

1. KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU

2. CÂU CHUYỆN CỦA RỄ

3. CÂU HỎI CỦA SÓI

4. CHÚ BÉ CHĂN CỪU

5. TIẾNG VỌNG CỦA NÚI

Bài 6. THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

1. LOÀI CHIM CỦA BIỂN CẢ

2. BẢY SẮC CẦU VỒNG

3. CHÚA TỂ RỪNG XANH

4. CUỘC THI TÀI NĂNG RỪNG XANH

5. CÂY LIỄU DẺO DAI

Bài 7. THẾ GIỚI TRONG MẮT EM

1. TIA NẮNG ĐI ĐÂU

2. TRONG GIẤC MƠ BUỔI SÁNG

3. NGÀY MỚI BẮT ĐẦU

4. HỎI MẸ

5. NHỮNG CÁNH CÒ

6. BUỔI TRƯA HÈ

7. HOA PHƯỢNG

Bài 8. ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

1. CẬU BÉ THÔNG MINH

2. LÍNH CỨU HỎA

3.LỚN LÊN BẠN LÀM GÌ

4. RUỘNG BẬC THANG Ở SA PA

5. NHỚ ƠN

6. DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM

CLICK LINK DOWNLOAD TIẾNG VIỆT TẬP 1 TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD TIẾNG VIỆT TẬP 2 TẠI ĐÂY

Video liên quan