Vòng quay tiền bao nhiều là tốt

Vòng quay tiền mặt (cash conversion cycle – CCC) là một chỉ số quan trọng, đặc biệt là cho các công ty có giá trị hàng tồn kho và tài khoản phải thu, phải trả lớn (thường là các công ty thương mại), vì nó đánh giá sự hiệu quả trong quản lý vốn lưu động của công ty.

Bạn đang xem : Cash conversion cycle là gìMột vòng xoay của tiền mặt cơ bản gồm bốn bước : 1, dùng tiền giao dịch thanh toán sản phẩm & hàng hóa mua ; 2, sản phẩm & hàng hóa đó đem về để vào hàng tồn dư ; 3, sau khi bán thì hình thành khoản phải thu ; 4, khi thu được thì quay về tiền mặt .

Từ sơ đồ cấu trúc trên hoàn toàn có thể thấy

số ngày khoản phải trả + vòng quay tiền mặt = số ngày khoản phải thu +số ngày nắm giữ hàng tồn kho

DOP + CCC = DOI + DORCCC = DOI + DOR – DOP”>DOP + CCC = DOI + DOR => CCC = DOI + DOR – DOP

Ví dụ minh họa:

Xem thêm: Ngành Y học Dự phòng sau khi ra trường sẽ làm gì? Ở đâu?

Apple GucciDoanh thu (Rev.Xem thêm : Vì Sao Họ Thành Công Pdf – Vì Sao Họ Thành Công Tập 1 Tập 2 ( Trọn Bộ ))164,68726,405Giá vốn (CoGS)95,66815,738Phải thu trung bình năm (Avg. AR)10,264353Hàng tồn kho trung bình năm (Avg. Inv)1,3464,937Phải trả trung bình năm (Avg. AP)22,3092,656DOR (= Avg. AR × 365 ÷ Rev)22.754.88DOI (= Avg. Inv × 365 ÷ CoGS)5.13114.39DOP (= Avg. AP × 365 ÷ CoGS)85.1261.61CCC = DOI + DOR – DOP-57.2457.78Ở trên hoàn toàn có thể thấy vòng xoay tiền mặt của Apple là âm 57 ngày. Do người mua Apple trả trước 85 ngày ( gật đầu trả tiền trước để được sở hữu SP chưa tung ra ), trong khi Apple chỉ phải trả trước cho nhà phân phối là 22 ngày và tồn dư trung bình chỉ khoảng chừng 5 ngày. Như vậy, Apple không cần mất tiền cho vốn lưu động mà vẫn có tiền tạo ra lệch giá nhờ vào chiếm hữu vốn lưu động của nhà sản xuất .

Trong ví dụ trên, cả Apple và Gucci đều cần hơn 2 tháng để thanh toán những khoản Phải trả cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, Gucci được khách hàng thanh toán rất nhanh – trung bình chỉ khoảng 5 ngày, lý do là vì khách hàng của họ thường trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng Visa/Mastercard ngay tại quầy. Điều khác biệt ở đây là quản lý hàng tồn kho. Hàng hóa nằm ở trong kho của Gucci khá lâu – trung bình gần 4 tháng. Trong khi đó, hàng tồn kho của Apple gần như được quay vòng liên tục. Họ nắm giữ hàng tồn kho trong trung bình chỉ 5 ngày. Dĩ nhiên, bản chất hoạt động kinh doanh của Gucci và Apple là rất khác nhau, do đó hơi khập khiễng khi so sánh một công ty sản xuất với công ty bán lẻ tiêu dùng. Tuy vậy, chỉ số vòng quay tiền mặt âm là điều không có gì để phàn nàn.

Xem thêm: Cấp cứu huyết học và ung thư số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Vòng quay tiền mặt có ích nhất trong việc thực thi nghiên cứu và phân tích xu thế cho những công ty trong cùng một ngành nghề .Vòng quay tiền mặt ngắn hơn là tốt hơn, vì công ty bán hàng thu tiền nhanh và quay vòng hàng tồn kho nhanh, trong khi có thể trả chậm cho KH của họ.Hiểu được bản chất của vòng quay tiền mặt, bạn có thể thúc đẩy giảm đi thời gian cho KH trả chậm, hoặc quản lý tốt hơn hàng tồn kho để nhanh chóng đưa vào SX, cũng như là tận dụng thương thảo tốt để kéo dài thời gian trả chậm của KH.Giải quyết được bài toán vòng quay tiền mặt sẽ giúp công ty giảm tình huống thiếu hụt vốn lưu động.Vòng quay tiền mặt ngắn hơn là tốt hơn, vì công ty bán hàng thu tiền nhanh và quay vòng hàng tồn dư nhanh, trong khi hoàn toàn có thể trả chậm cho KH của họ. Hiểu được thực chất của vòng xoay tiền mặt, bạn hoàn toàn có thể thôi thúc giảm đi thời hạn cho KH trả chậm, hoặc quản trị tốt hơn hàng tồn dư để nhanh gọn đưa vào SX, cũng như là tận dụng thương thảo tốt để lê dài thời hạn trả chậm của KH.Giải quyết được bài toán vòng xoay tiền mặt sẽ giúp công ty giảm trường hợp thiếu vắng vốn lưu động .

Quảng cáo: dữ liệu BCTC các công ty niêm yết từ 2008-2018

Vòng quay tiền mặt (tiếng Anh: Cash Conversion Cycle - CCC) biểu thị thời gian (tính bằng ngày) để một công ty chuyển đổi các khoản đầu tư từ hàng tồn kho và các nguồn lực khác thành dòng tiền từ bán hàng.

Vòng quay tiền mặt là gì? Công thức xác định CCC

Vòng quay tiền mặt (Cash Conversion Cycle - CCC) là gì?

Vòng quay tiền mặt trong tiếng Anh là Cash Conversion Cycle, viết tắt là CCC. Vòng quay tiền mặt biểu thị thời gian (tính bằng ngày) để một công ty chuyển đổi các khoản đầu tư từ hàng tồn kho và các nguồn lực khác thành dòng tiền từ bán hàng.

Vòng quay tiền mặt còn được gọi là chu kì hoạt động ròng hoặc đơn giản là chu kì tiền mặt. 

Vòng quay tiền mặt đo lường mỗi đồng đô la đầu vào ròng nằm trong qui trình sản xuất và bán hàng trong bao lâu trước khi được chuyển hóa thành tiền mặt.

Vòng quay tiền mặt tính đến việc công ty cần bao nhiêu thời gian để bán hàng tồn kho, mất bao nhiêu thời gian để thu hồi các khoản phải thu và mất bao nhiêu thời gian để thanh toán các khoản nợ mà không bị phạt.

=> Xem thêm: Rủi ro phát hiện (Detection risk) là gì? Đặc điểm của loại rủi ro này trong kiểm toán

Ý nghĩa vòng quay tiền mặt 

Vòng quay tiền mặt là một trong những công cụ định lượng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lí của công ty.

Xu hướng giảm hoặc ổn định các giá trị CCC qua nhiều thời kì là một dấu hiệu tốt, trong khi các xu hướng tăng sẽ dẫn đến việc kiểm tra và phân tích nhiều hơn dựa trên các yếu tố khác. 

Nên nhớ rằng vòng quay tiền mặt chỉ áp dụng cho các ngành được lựa chọn phụ thuộc vào quản lí hàng tồn kho và các hoạt động liên quan.

=> Xem thêm: Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là gì? Bản chất và vai trò

Công thức xác định vòng quay tiền mặt

Vì vòng quay tiền mặt liên quan đến việc tính toán thời gian ròng tổng hợp liên quan đến ba giai đoạn trên của vòng đời chuyển đổi tiền mặt, nên công thức toán học cho CCC được trình bày dưới dạng:

CCC = DIO + DSO - DPO

Trong đó:

CCC (Cash Conversion Cycle): Vòng quay tiền mặt.

DIO (Days inventory outstanding): số ngày tồn kho.

DSO (Days Sales Outstanding): số ngày thu hồi tiền hàng hay số ngày phải thu.

DPO (Days payable outstanding): số ngày phải trả.

=> Xem thêm: Lãi suất ưu đãi là gì? Các hình thức cho vay và phương pháp tính lãi suất ngân hàng phổ biến

Lưu ý

DIO và DSO gắn với với dòng tiền vào, trong khi DPO gắn với dòng tiền ra của công ty. Do đó, DPO là con số âm duy nhất khi tính toán.

Một cách khác để xem xét việc xây dựng công thức là DIO và DSO gắn với với hàng tồn kho và các khoản phải thu tương ứng. Chúng là tài sản ngắn hạn và được coi là giá trị dương (+). DPO gắn với các khoản phải trả (nợ phải trả), do đó mang giá trị âm (-).

=> Xem thêm: Thu nhập ròng là gì? Yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập ròng

Vòng quay tiền mặt (cash conversion cycle – CCC) là một chỉ số quan trọng, đặc biệt là cho các công ty có giá trị hàng tồn kho và tài khoản phải thu, phải trả lớn (thường là các công ty thương mại), vì nó đánh giá sự hiệu quả trong quản lý vốn lưu động của công ty.

Một vòng quay của tiền mặt cơ bản gồm bốn bước: 1, dùng tiền thanh toán hàng hóa mua; 2, hàng hóa đó đem về để vào hàng tồn kho; 3, sau khi bán thì hình thành khoản phải thu; 4, khi thu được thì quay về tiền mặt.

Chi tiết các thông tin được trình bày như sau:

 1. Khoản phải trả: Khi bạn mua hàng, giải sử bạn mua trả chậm thì hàng về ghi nhận là khoản phải trả. Nghiệp vụ này làm tăng tài khoản phải trả (account payables)
 2. Hàng tồn kho: Khi bạn thanh toán xong tiền cho món hàng bạn mua, thì định khoản chuyển từ khoản phải thu thành hàng tồn kho (Inventory).
 3. Khoản phải thu: Khi bạn bán hàng tồn kho và bán theo hình thức thu chậm, thì hàng tồn kho từ từ chuyển thành khoản phải thu (account receivables).
 4. Thay đổi tiền mặt: Cuối cùng khi bạn nhận được tiền, thì tiền từ KH sẽ chuyển thành tiền của bạn theo nguyên tắc thặng dư T’-T.

Vòng quay tiền mặt chỉ bao gồm thời gian luân chuyển tiền thực tế, tức là tính từ khi bạn phải chi tiền ra trả tiền cho nhà cung cấp và khi người mua hàng trả tiền cho bạn. Tức là chỉ gồm giai đoạn số 2 và giai đoạn số 4 trên hình trên mà thôi.

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng những từ viết tắt sau:

 • DOP: Number of Days OPayables (số ngày khoản phải trả)
 • DOI: Number of Days OInventory on hand (số ngày nắm giữ hàng tồn kho)
 • DOR: Number of Days of Receivables (số ngày khoản phải thu)
 • CCCCash Conversion Cycle (vòng quay tiền mặt)

với:

DOP = (Khoản phải trả trung bình năm × 365) / Chi phí giá vốn
DOI = (Hàng tồn kho trung bình năm × 365) / Chi phí giá vốn
DOR = (Khoản phải thu trung bình năm × 365) / Bán trả sau

Hình dung cụ thể thông qua sơ đồ cấu trúc sau:

Từ sơ đồ cấu trúc trên có thể thấy

số ngày khoản phải trả + vòng quay tiền mặt = số ngày khoản phải thu +số ngày nắm giữ hàng tồn kho

DOP + CCC = DOI + DOR      => CCC = DOI + DOR  DOP

Ví dụ minh họa:

Apple Gucci
Doanh thu (Rev.)164,68726,405
Giá vốn (CoGS)95,66815,738
Phải thu trung bình năm (Avg. AR)10,264353
Hàng tồn kho trung bình năm (Avg. Inv)1,3464,937
Phải trả trung bình năm (Avg. AP)22,3092,656
DOR (= Avg. AR × 365 ÷ Rev)22.754.88
DOI (= Avg. Inv × 365 ÷ CoGS)5.13114.39
DOP (= Avg. AP × 365 ÷ CoGS)85.1261.61
CCC = DOI + DOR – DOP-57.2457.78

Ở trên có thể thấy vòng quay tiền mặt của Apple là âm 57 ngày. Do khách hàng Apple trả trước 85 ngày (chấp nhận trả tiền trước để được sở hữu SP chưa tung ra), trong khi Apple chỉ phải trả trước cho nhà cung cấp là 22 ngày và tồn kho trung bình chỉ khoảng 5 ngày. Như vậy, Apple không cần mất tiền cho vốn lưu động mà vẫn có tiền tạo ra doanh thu nhờ vào chiếm dụng vốn lưu động của nhà cung cấp.

Trong ví dụ trên, cả Apple và Gucci đều cần hơn 2 tháng để thanh toán những khoản Phải trả cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, Gucci được khách hàng thanh toán rất nhanh – trung bình chỉ khoảng 5 ngày, lý do là vì khách hàng của họ thường trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng Visa/Mastercard ngay tại quầy. Điều khác biệt ở đây là quản lý hàng tồn kho. Hàng hóa nằm ở trong kho của Gucci khá lâu – trung bình gần 4 tháng. Trong khi đó, hàng tồn kho của Apple gần như được quay vòng liên tục. Họ nắm giữ hàng tồn kho trong trung bình chỉ 5 ngày. Dĩ nhiên, bản chất hoạt động kinh doanh của Gucci và Apple là rất khác nhau, do đó hơi khập khiễng khi so sánh một công ty sản xuất với công ty bán lẻ tiêu dùng. Tuy vậy, chỉ số vòng quay tiền mặt âm là điều không có gì để phàn nàn.

Vòng quay tiền mặt hữu ích nhất trong việc thực hiện phân tích xu hướng cho các công ty trong cùng một ngành nghề.

 • Vòng quay tiền mặt ngắn hơn là tốt hơn, vì công ty bán hàng thu tiền nhanh và quay vòng hàng tồn kho nhanh, trong khi có thể trả chậm cho KH của họ.
 • Hiểu được bản chất của vòng quay tiền mặt, bạn có thể thúc đẩy giảm đi thời gian cho KH trả chậm, hoặc quản lý tốt hơn hàng tồn kho để nhanh chóng đưa vào SX, cũng như là tận dụng thương thảo tốt để kéo dài thời gian trả chậm của KH.
 • Giải quyết được bài toán vòng quay tiền mặt sẽ giúp công ty giảm tình huống thiếu hụt vốn lưu động.

Quảng cáo: dữ liệu BCTC các công ty niêm yết từ 2008-2018

Nguồn: Lão Trịnh