Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

Thông tin cơ bản về tính năng trò chuyện trực tiếp

Tính năng trò chuyện trực tiếp được bật theo mặc định và xuất hiện ở bên phải trình phát sự kiện trực tiếp. Sau khi kết thúc, sự kiện trực tiếp sẽ được lưu trữ thành một video. Người xem có thể phát lại video đó cùng với cuộc trò chuyện trực tiếp. Cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ xuất hiện trên các trang xem của YouTube, chứ không xuất hiện trên trình phát được nhúng trên các trang khác.

Lưu ý: Tính năng trò chuyện trực tiếp sẽ không hoạt động nếu kênh hoặc sự kiện trực tiếp của bạn có đối tượng người xem được cài đặt là dành cho trẻ em.

Chế độ xem cuộc trò chuyện trực tiếp

Người xem có thể chọn giữa hai chế độ xem cuộc trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào.

 • Tin nhắn hàng đầu: Chế độ xem này lọc bỏ những tin nhắn có khả năng vi phạm để giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ đọc và hữu ích hơn.
 • Trò chuyệntrực tiếp:Chế độ xem này không lọc bỏ mà hiển thị tất cả các tin nhắn trò chuyện khi người xem nhập vào.

Lưu ý: Sự kiện trực tiếp đã được cắt bớt trong trình chỉnh sửa video sẽ không có tính năng Phát lại cuộc trò chuyện.

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp giúp xác định Người phát trực tiếp

và Người kiểm duyệt

. Nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng hội viên thì bạn có thể tạo huy hiệu hội viên tùy chỉnh. Những huy hiệu này cũng sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện trực tiếp.

Gửi tin nhắn

Để đăng tin nhắn trong cuộc trò chuyện trực tiếp, hãy nhấp vào vị trí có dòng chữ "Hãy nói điều gì đó" rồi bắt đầu nhập tin nhắn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng gửi

Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

.

Cách trả lời người khác trong ô trò chuyện

Bạn có thể trả lời người khác trong ô trò chuyện bằng cách đề cập đến tên người dùng của họ.

 1. Nhập @.
 2. Bắt đầu nhập tên người dùng của họ.
 3. Chọn tên người dùng.

Cả bạn và người dùng được đề cập sẽ thấy tên người dùng của họ được tô sáng trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Nhờ vậy, họ có thể thấy câu trả lời của bạn trong ô trò chuyện dễ dàng hơn.

Giới hạn về tin nhắn

Người xem chỉ được nhập tối đa 200 ký tự trong mỗi tin nhắn và gửi tối đa 11 tin nhắn cứ mỗi 30 giây. Chủ sở hữu sự kiện không phải tuân theo giới hạn tần suất này. Người xem không được đăng các ký tự đặc biệt, URL hoặc thẻ HTML.

Cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký và chỉ dành cho hội viên

Một kênh có thể bật cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên hoặc chỉ dành cho người đăng ký.

Nếu cuộc trò chuyện có chế độ chỉ dành cho người đăng ký, kênh có thể chỉ định khoảng thời gian người xem cần đăng ký. Để xem khoảng thời gian bạn cần đăng ký và khoảng thời gian bạn đã đăng ký, hãy nhấn vào biểu tượng Thông tin

Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

trong hộp tin nhắn của cuộc trò chuyện trực tiếp.

Ghim tin nhắn

Bạn có thể ghim tin nhắn của chính mình hoặc tin nhắn của người xem trong cuộc Trò chuyện trực tiếp.

Bạn là người duy nhất có khả năng ghim tin nhắn, không phải người kiểm duyệt hoặc người xem. Những tin nhắn được ghim sẽ xuất hiện bên dưới Super Chat.

 1. Chuyển đến cửa sổ trò chuyện của một buổi Phát trực tiếp hoặc Công chiếu đang diễn ra.
 2. Tìm tin nhắn trong cuộc Trò chuyện trực tiếp, bao gồm cả tin nhắn của chính bạn, rồi nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm
Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

.

 1. Để ghim tin nhắn, hãy nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Ghim
Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn. Để thay thế một tin nhắn đã ghim, bạn chỉ cần ghim một tin nhắn khác.Để bỏ ghim một tin nhắn, hãy nhấp vào Thêm trên một tin nhắn đã ghim rồi nhấn vàoBỏ ghim.

Tạo cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp

Chủ sở hữu kênh có thể tạo và quản lý các cuộc thăm dò ý kiến trong sự kiện trực tiếp và buổi Công chiếu. Sau khi có người bình chọn, chủ sở hữu kênh sẽ không thể thay đổi cuộc thăm dò ý kiến.

 1. Lên lịch hoặc bắt đầu sự kiện trực tiếp hoặc buổi Công chiếu.
 2. Ở cuối cửa sổ trò chuyện, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo cuộc thăm dò ý kiến
Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào

.

 1. Tạo cuộc thăm dò ý kiến rồi chọn Hỏi cộng đồng của bạn.

Để kết thúc cuộc thăm dò ý kiến và xem kết quả trong cuộc trò chuyện:Nhấn vào Kết thúc cuộc thăm dò ý kiến ở biểu ngữ phía trên cuộc trò chuyện.

Các điểm hạn chế

Cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp:

 • Chỉ tạo được bằng YouTube trên máy tính.
 • Có từ 2 đến 4 mục bình chọn.
 • Chỉ có thể xem trực tiếp. Cuộc thăm dò trực tiếp sẽ không xuất hiện trong bản phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp.
 • Chỉ tồn tại tối đa 24 giờ.

Nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp

Trong khi phát trực tiếp, bạn có thể nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp trên trang web của mình bằng cách sử dụng iframe.
 
 Lưu ý: Tính năng nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp không hoạt động trên web dành cho thiết bị di động.

 1. Lấy mã video của sự kiện trực tiếp. Bạn có thể lấy mã video trong URL trang xem (youtube.com/watch?v=12345). Trong trường hợp này, mã video là "12345".
 2. Nhận URL miền cho trang web mà bạn muốn nhúng cuộc trò chuyện vào. Nếu bạn định nhúng cuộc trò chuyện vào trang web www.example.com/youtube_chat, thì miền nhúng của bạn là "www.example.com."
 3. Kết hợp URL được nhúng như sau: https://www.youtube.com/live_chat?v=12345&embed_domain=www.example.com.
 • Đây là URL cho iframe của bạn. Lưu ý rằng miền nhúng phải khớp với URL của trang bạn đang nhúng cuộc trò chuyện. Nếu hai phần này không khớp nhau, thì cuộc trò chuyện bạn nhúng sẽ không tải được.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Xem trực tiếp trên YouTube như thế nào