Xin giấy xác nhận chứng minh nhân dân ở đâu

* Anh Nguyễn Văn Quân (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) hỏi, hiện anh đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số, nếu đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) sẽ làm thay đổi số vì CCCD được cấp là 12 số. Nếu thay đổi như vậy khi làm thẻ CCCD, anh có được cơ quan chức năng xác nhận số CMND để phục vụ các giao dịch mới do đã sử dụng CMND trước đó hay không và ai là người xác nhận?

- Trả lời về trường hợp này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, khi đi làm thẻ CCCD, người dân vẫn được giữ lại CMND khi chưa được cấp thẻ. Chính vì vậy, khoảng thời gian này, người dân vẫn sử dụng CMND để thực hiện các giao dịch một cách bình thường.

Trong trường hợp khi người dân nhận thẻ CCCD và có sự thay đổi số so với số CMND cũ thì vẫn có thể xin giấy xác nhận số CMND để thực hiện các giao dịch mới.

Việc cấp giấy xác nhận số CMND được thực hiện theo Điều 15, Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) quy định như sau: khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD của công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý CCCD của công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh.

Sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký giấy xác nhận số CMND và trả cho công dân cùng với thẻ CCCD; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi đi đổi CMND 12 số qua CCCD, nếu trường hợp CMND số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì được cấp giấy xác nhận số CMND.

Ngoài ra, đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất giấy xác nhận số CMND thì công dân phải có văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Sau đó, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp giấy xác nhận số CMND là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trần Danh (ghi)

Video liên quan