Xóa cookie là gì

Bạn có thể chọn xóa cookie hiện có, cho phép hoặc chặn tất cả cookie và đặt tùy chọn cho một số trang web nhất định.

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Nếu xóa cookie, bạn sẽ được đăng xuất khỏi các trang web và các tùy chọn đã lưu có thể bị xóa.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 2. Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web
Xóa cookie là gì

Xóa tất cả.

 1. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa tất cả.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 2. Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm kiếm tên của trang web.
 4. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa
Xóa cookie là gì

.       Xóa cookie trong một khoảng thời gian

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì

.

 1. Nhấp vào Công cụ khác
Xóa cookie là gì

Xóa dữ liệu duyệt web.

 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục "Phạm vi thời gian".
 2. Chọn khoảng thời gian, chẳng hạn như giờ trước hoặc ngày trước.
 3. Chọn mục "Cookie và các dữ liệu khác của trang web". Sau đó, bỏ chọn tất cả các mục khác.
 4. Nhấp vào Xóa dữ liệu.

Bạn có thể cho phép hoặc chặn cookie do các trang web lưu.

Lưu ý: Nếu bạn không cho phép trang web lưu cookie, thì hầu hết các trang web yêu cầu bạn đăng nhập đều không hoạt động. Cho phép hoặc chặn cookie

Bạn có thể chặn hoặc cho phép tất cả cookie theo mặc định. Bạn cũng có thể cho phép cookie của một trang web cụ thể, đồng thời chặn cookie của bên thứ ba trongquảng cáo hoặc hình ảnh trêntrang web đó.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 2. Chọn một tùy chọn sau đây:
 • Cho phép tất cả cookie
 • "Chặn tất cả cookie (không khuyến nghị)".
 • "Chặn các cookie của bên thứ ba trong chế độ Ẩn danh"
 • "Chặn cookie của bên thứ ba".

Quan trọng: Nếu bạn chặn cookie của bên thứ ba, thì tất cả cookie và dữ liệu của các trang web khác sẽ bị chặn ngay cả khi trang web đó được cho phép trong danh sách ngoại lệ của bạn.   Cho phép hoặc chặn cookie của một trang web cụ thể

Nếu cho phép cookie theo mặc định, bạn vẫn có thể chặn các cookie này cho một trang web nhất định.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web.
 2. Bên cạnh mục "Các trang web luôn có thể dùng cookie", "Luôn xóa cookie khi đóng cửa sổ" hoặc "Các trang web không bao giờ dùng cookie", hãy nhấp vào Thêm.
 3. Nhập địa chỉ web.
 • Để tạo ngoại lệ cho toàn bộ miền, hãy chèn [*.] trước tên miền. Ví dụ: [*.]google.com sẽ khớp với drive.google.com và calendar.google.com.
 • Bạn cũng có thể đặt một địa chỉ IP hoặc địa chỉ web không bắt đầu bằng http://.
 1. ChọnThêm.

Để xóa trường hợp ngoại lệ mà bạn không muốn thêm nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm

Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Xóa.

Lưu ý: Nếu đang dùng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thay đổi được tùy chọn cài đặt này. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để được trợ giúp thêm.   Xóa cookie sau khi đóng Chrome

Bạn có thể cho phép trang web nhớ thông tin trong suốt phiên duyệt web của mình, nhưng tự động xóa cookie khi bạn thoát Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
Xóa cookie là gì
Xóa cookie là gì

Cài đặt.

 1. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vàoCookie và các dữ liệu khác của trang web.
 2. Bật tùy chọn Xóa cookie và dữ liệu trang web khi bạn thoát khỏi Chrome.
 • Nếu bạn đã đồng bộ hóa với Chrome, thì quá trình đồng bộ hóa sẽ tạm dừng khi bạn thoát khỏi phiên duyệt web trên Chrome.

Bài viết liên quan

 • Điều chỉnh các tùy chọn cài đặt nội dung cho trang web
 • Xóa dữ liệu duyệt web
 • Xóa bộ nhớ cache và cookie                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Xóa cookie là gì