You rock nghĩa là gì

It means "you're awesome", or "you're very good".  It's a colloquial expression of strong approval or appreciation.    "I heard you were hungry, so I made you a sandwich."  "You rock!"

It means "you're awesome", or "you're very good".  It's a colloquial expression of strong approval or appreciation.    "I heard you were hungry, so I made you a sandwich."  "You rock!" Xem bản dịch   1thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan