Cách lắp sim Samsung Note 9

Samsung đang ở đó một lần nữa với Note9, đúng tiến độ. Giữa một chiến dịch quảng cáo chống táo bạo tàn bạo, họ hy vọng một S Pen mới tuyệt vời đủ để mang theo ngày. Có thể chờ đợi nhiều hơn cho chúng tôi dưới mui xe?

Chúng tôi sẽ chia nhỏ để tìm hiểu! Điện thoại vào Facebook, Instagram và Twitter của chúng tôi để truy cập đường dây nóng!

Đây không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa Samsung Galaxy Note9 của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Video liên quan

Chủ Đề