Một chất điểm dao động theo phương trình x 6cos t cm dao động của chất điểm có biên độ là

Một chất điểm dao động có phương trình x=6cosωtcm . Dao động của chất điểm có biên độ là:

A.2 cm.

B.6 cm.

C.3 cm.

D.12 cm.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Ta có biên độ dao động của vật A = 6 cm. Chọn B

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm dao động điều hoà - Dao động cơ - Vật Lý 12 - Đề số 24

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức:

 • Mộtvậtdaođộngđiềuhoàvớichukỳ T = 1(s) vàbiênđộ A = 10cm. Tốcđộtrungbìnhlớnnhấtcủavậtthựchiệnđượctrongkhoảngthờigian

  (s) là ?

 • Cho hai chất điểm M, N chuyển động tròn đều, cùng chiều trên một đường tròn tâm O, bán kính R = 10 cm với cùng tốc độ dài là 1 m/s. Biết góc MON bằng 300. Gọi K là trung điểm MN, hình chiếu của K xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung hình trong một chu kì xấp xỉ bằng:

 • . Biết rằng trong khoảng thời gian là 1 phút vật thực hiệnđược 15 daođộng toàn phần. Tính biênđộvà tần sốcủa daođộng.

 • Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, dọc theo hai đường thẳng song song và cách nhau 5 cm, vị trí cân bằng của chúng nằm trên đường vuông góc chung và cóđồ thị dao động như hình vẽ. Biết rằng gia tốc của chất điểm (1) cóđộ lớn cực đại bằng 7,5 m/s2 (lấy
  ). Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động gần với giá trị nào dưới đây nhất:

 • Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng x = 0; theo phương trình

  .Biết T = 0,4s, biên độ 4cm. Tại thời điểm t, vật có li độ x = –2cm và vectơ vận tốc cùng chiều dương của trục ox. Tại thời điểm t1 trước đó 0,1s, li độ, vận tốc của chất điểm lần lượt là :

 • Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng 8 cm. Biên độ dao động của vật bằng:

 • Hình bên là đồ thị dao động điều hòa của vật. Phương trình dao động của vật là:

 • Một vật dao độngđiều hòa trên trục Ox với phương trình

  . Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên vậtđi dược quãng đường 3cm, trong khoảng thời gian 1s tiếp theo vật di được quãng đường 9cm. Trong khoảng thời gian 0,5s tiếp thao vậtđi được quãng đường nhỏ nhất có thể là ?

 • Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng?

 • Vecto quay biểu diễn dao động điều hòa

  (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây) có:

 • Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian và có:

 • Chu kì của dao động điều hoà là:

 • Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = 2 m/s2 và aN = 4 m/s2. C là một điểm trên đoạn MN và CM = 4CN. Gia tốc chất điểm khi đi qua C:

 • Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này:

  (a) Chu kì của dao động là 0,5 s.

  (b) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.

  (c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2.

  (d) Tại t = 4/3s vật qua vị trí x = –3cm và theo chiều âm trục Ox.

  (e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 12 cm/s.

  (f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 6 cm/s.

  (g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm.

  Số phát biểu đúng là ?

 • Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình

  cm. Vận tốc chất điểm có phương trình:

 • Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 0,75 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.

 • Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có:

 • Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa có dạng: x = Acos(2ωt + φ). Vận tốc của vật đó có giá trị cực đại là:

 • Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 3π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là ?

 • Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos (ωt + φ): chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc

  và đang có li độ dương thì pha ban đầu của dao động là:

 • Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động:

 • Cho 3 vật dao động điều hòa lần lượt có biên độ A1= 5cm, A2= 10 cm, A3=

  cm và tần số f1, f2, f3. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức
  .Tại thời điểm t, các vật cách VTCB của chúng những đoạn lần lượt là 4 cm, 8cm và x0. Giá trị của x0 gần giá trị nào nhất sau đây:

 • Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, vận tốc biến đổi điều hòa:

 • Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi:

 • Trong dao động điều hòa của một vật, vận tốc biến thiên điều hòa:

 • Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Đại lượng vật lí nào sau đây không phụ thuộc vào biên độ A?

 • Một vật dao động điều hòa với phương trình

  cm. Vào thời điểm t vật có li độ
  vàđang chuyển động theo chiều âm. Vào thời điểm t + 0,25 s vật đang ở vị trí có li độ ?

 • Một vật có khối lượng m = 1 kg dao động điều hoà với chu kì T = 2 s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,4 cm/s. Khi t = 0 vật qua li độ x = 5 cm theo chiều âm quĩ đạo. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động điều hoà của con lắc là ?

 • Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là ?

 • . Vận tốc và gia tốc của vật tại thờiđiểm
  lần lượt là:

 • Một vật dao động điều hòa theo phương trình

  , x tính theo cm. Trong giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có ly độ x = 2 cm theo chiều dương được mấy lần?

 • cm. Tại thờiđiểm t = 1/6 (s), chấtđiểm có chuyểnđộng.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?