Hàng Hiệu Giá Tốt

Khi bạn nhận điện thoại từ một số lạ, nhập để kiểm tra và xem bình luận về số đó

02189992972 1 29/05/2022

Nhá máy, không biết ở đâu ? Ai gọi? Tốt nhất không gọi lại, họ cần thì họ gọi lại!

02822000277 3 29/05/2022

Lừa đảo tiền

02856782702 6 29/05/2022

Nhá máy, cúp rất nhanh

02836366422 1 29/05/2022

Nhá máy

0843133 1 29/05/2022

Không nghe là tốt nhất

0976410123 1 29/05/2022

Lừa đảo

02038882368 7 29/05/2022

Gọi nhá máy rồi tắt liền.Không rõ nguyên nhân.

0969897381 1 28/05/2022

So đt này toi ngày làm phien hoai ah

0899187119 3 28/05/2022

Gọi tới ko nói chuyện mà nghe tiếng nhạc

02856782702 6 28/05/2022

028 56782702 nhá máy

0911021491 1 28/05/2022

Đòi nợ

0840241068 1 28/05/2022

Quãng cáo rác

02999995337 2 28/05/2022

Nhá máy

02435806400 117 28/05/2022

Vừa bị nhá. Dm nó

02822000619 1 28/05/2022

Số này là số đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác

0986878892 1 28/05/2022

window.alert(“test”)

02435806500 57 28/05/2022

Nhá máy

0241048 42 28/05/2022

Đề nghị nhà mạng chặn ngay Sđt nầy để khách hàng khỏi bị lừa

0989697463 1 28/05/2022

Lừa đảo nháy máy

02856782702 6 28/05/2022

nhá máy

Thông tin website này do cộng đồng đóng góp, vì thế nếu bạn nhận thấy thông tin sai lệch, vui lòng bấm vào đây để yêu cầu xóa bài viết