Chủ đề: B��nh

Có 8 bài viết

Giải bt 1,2,3,4,5, trang 53 sbt sinh học 7
Giải bt 1,2,3,4,5, trang 53 sbt sinh học 7

Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là có khoang cơ thể chính thức, phần phụ phân đốt và khớp động và cơ thể phân đốt. ...

Đề bài - giải bài 1 trang 7 sbt sinh học 7
Đề bài - giải bài 1 trang 7 sbt sinh học 7

- Nước ta kéo dài trên nhiều vĩ độ, nhận nhiều chế độ khí hậu khác nhau, nên quần tụ được nhiều động vật có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau. ...

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 127 sbt sinh học 8
Giải bài 11,12,13,14,15 trang 127 sbt sinh học 8

Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài sản sinh ra các tế bào sinh dục (sẽ học ở bài 60 và 61), còn ...

Giải bt 1,2,3,4,5 trang 53 sbt sinh học 6
Giải bt 1,2,3,4,5 trang 53 sbt sinh học 6

Tràng hoa có đặc điểm là: gồm nhiều cánh hoa rời hoặc dính nhau; có thể có những màu sắc khác nhau tuỳ loại cây, có thể có hương thơm. ...

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 134 sbt sinh học 9
Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 134 sbt sinh học 9

C. xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia; ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm. Lựa chọn ...

Giải bài 24, 25, 26 trang 67 sbt sinh học 9
Giải bài 24, 25, 26 trang 67 sbt sinh học 9

Để tạo được một giống tốt, người ta thường tiến hànhdựa vào biến dị tổ hợp, đột biến được đánh giá, chọn lọc qua nhiều thế hệ. ...

IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất
IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất

- Vai trò: Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, còn thể hiện cường độ của các quá trình ...

Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?
Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?

- Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế tư bản chủ nghĩa được du nhập bên cạnh nền kinh tế phong kiến. Đề ...