Chủ đề: Nh��

Có 4 bài viết

bedford, nh là gì - Nghĩa của từ bedford, nh
bedford, nh là gì - Nghĩa của từ bedford, nh

bedford, nh có nghĩa làRich Ass Town ở New Hampshire nơi mọi người bị mắc kẹt, có những ngôi nhà lớn và nhìn xuống tầng lớp thấp hơn.Và tôi là một trong số ...

Đề bài - giải bài 2 trang 42 tập bản đồ địa lí 11
Đề bài - giải bài 2 trang 42 tập bản đồ địa lí 11

Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới. Đề bài ...

IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất
IICác nhân tố hình thành đất - các nhân tố hình thành đất

- Vai trò: Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, còn thể hiện cường độ của các quá trình ...

Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?
Đề bài - sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở việt nam đầu thế kỉ xx có mối quan hệ như thế nào ?

- Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời làm cho kinh tế Việt Nam có sự thay đổi: kinh tế tư bản chủ nghĩa được du nhập bên cạnh nền kinh tế phong kiến. Đề ...