Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

Sử dụng [Lịch sử tệp」 để sao lưu các tệp của bạn vào ổ đĩa ngoài như flash USB hoặc ổ cứng di động, bạn cũng có thể sao lưu vào mạng lưu trữ. Lịch sử Tệp thường xuyên sao lưu các phiên bản tệp của bạn trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Màn hình nền cũng như các tệp OneDrive khả dụng ngoại tuyến trên PC của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ có toàn bộ lịch sử các tập tin của mình. Nếu bản gốc bị mất, bị hỏng hoặc bị xóa, bạn có thể khôi phục chúng. Bạn cũng có thể duyệt và khôi phục các phiên bản khác nhau của tệp của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn khôi phục phiên bản cũ hơn của tệp (ngay cả khi nó không bị xóa hoặc bị mất), bạn có thể duyệt qua dòng thời gian, chọn phiên bản bạn muốn và khôi phục nó.

Lưu ý : Theo mặc định, Lịch sử tệp chỉ sao lưu các bản sao của tệp nằm trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Màn hình nền cũng như các tệp OneDrive khả dụng ngoại tuyến trên PC của bạn. Nếu bạn có tệp hoặc thư mục ở nơi khác mà bạn muốn sao lưu, bạn cần thêm chúng theo cách thủ công.

Lưu ý : Khi sử dụng lịch sử tệp để khôi phục tệp, nó sẽ thay thế các tệp hiện tại bằng bản sao lưu từ thời điểm cụ thể đã chọn, mang cùng tên. Nếu bạn muốn giữ lại các tệp hiện tại của mình cùng một lúc, bạn nên thực hiện sao lưu độc lập trước khi tiến hành khôi phục.

vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

Sao lưu tập tin của bạn với [File History」

 1. Nhập và tìm kiếm [File History] ① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open] ② .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
 2. Chọn [Chọn ổ đĩa] ③ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
 3. Chọn ổ đĩa bạn muốn sử dụng để sao lưu các tập tin của mình ④ , sau đó chọn [OK] ⑤ . Nếu bạn muốn sao lưu các tập tin của mình sang một thiết bị bên ngoài, hãy đảm bảo rằng nó đã được kết nối.
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
 4. Sau khi chọn ổ đĩa, tính năng File History sẽ được kích hoạt. Bạn có thể chọn [Cài đặt nâng cao] ⑥ để thiết lập thời gian chu kỳ và khoảng thời gian của cài đặt sao lưu.
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
  Chọn Lưu bản sao của tệp: tần suất bạn muốn sao lưu các tệp của mình một lần và Giữ các phiên bản đã lưu: bạn muốn giữ các tệp của mình trong bao lâu ⑦ , sau đó chọn [Lưu thay đổi] ⑧ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
 5. Nếu có một số thư mục theo cài đặt mặc định mà bạn không muốn sao lưu , hãy chọn [Loại trừ thư mục] ⑨ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
  Bấm vào [Thêm] ⑩ để thêm thư mục không muốn lưu bản sao, sau đó chọn [Save Changes] ⑪ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
 6. Nếu bạn muốn thêm thư mục vào Lịch sử tệp để sao lưu , vui lòng nhấp chuột phải vào thư mục ⑫ , sau đó nhấp vào [Hiển thị thêm tùy chọn] ⑬ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
  Khi có thêm tùy chọn xuất hiện, hãy chọn [Bao gồm trong thư viện] ⑭ , sau đó nhấp vào [Tạo thư viện mới] ⑮ .
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
  Khi thư mục được thêm vào thư viện có nghĩa là thư mục này đã được thêm thành công vào danh sách File History.
  Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

Khôi phục tệp của bạn với 「File History」

Bạn có thể sử dụng 「File History」 để khôi phục một tệp hoặc toàn bộ tệp từ ổ đĩa đã sao lưu và bạn có thể chọn một ngày cụ thể để khôi phục nó nếu bạn đã sao lưu tệp của mình với các phiên bản khác nhau theo ngày. Nếu bạn đang sử dụng ổ đĩa ngoài để sao lưu các tệp của mình, hãy đảm bảo rằng ổ đĩa đó đã kết nối với máy tính.

1. Trong thanh tìm kiếm của Windows nhập và tìm kiếm [File History] ①, sau đó nhấp vào [Mở] ②.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

2. Chõn [Restore personal files]③.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

3 . bạn có thể chọn một tệp / thư mục, nhiều tệp / thư mục hoặc tất cả các thư mục từ ổ đĩa sao lưu để khôi phục nó④. Sau khi lựa chọn hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng [Restore]

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
]⑤ và sau đó Windows sẽ bắt đầu khôi phục tệp của bạn.

Nhấp vào mũi tên trái

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
và biểu tượng mũi tên phải
Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
để duyệt các phiên bản khác nhau của tệp và thư mục của bạn theo ngày.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024
Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

Sao lưu tập tin của bạn với [File History」

1. Gõ và tìm [Backup settings]① trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open]②.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

2. Chọn [Add a drive]③, sau đó chọn một ổ đĩa bạn muốn sử dụng để sao lưu các tập tin④. Nếu bạn muốn sao lưu các tệp của mình vào một thiết bị bên ngoài, hãy đảm bảo rằng nó đã được kết nối.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

3. Sau khi chọn một ổ đĩa, tùy chọn Automatically back up my files sẽ được kích hoạt, và sau đó chọn [More options]⑤ để thiết lập chu kỳ và thư mục sao lưu.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

4. Chọn cycle time: tần suất sao lưu tập tin, và khoảng period: bạn muốn giữ tập tin của mình trong bao lâu⑥.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

5. Phần dưới đây sẽ liệt kê những thư mục nào được sao lưu và bạn cũng có thể chọn [Add a folder] để thêm các thư mục bạn muốn sao lưu⑦.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

6. Sau khi thiết lập hoàn tất, vui lòng chọn [Back up now]⑦.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

7. Sau khi sao lưu hoàn tất, nó sẽ hiển thị như dưới đây.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

8. Nếu bạn muốn đổi sang ổ đĩa khác để sao lưu, trước tiên bạn cần ngừng sử dụng ổ đĩa sao lưu hiện tại của mình. Vui lòng chọn [Stop using drive]⑧, sau đó bạn có thể chọn ổ đĩa khác để sao lưu tệp của mình.

Backup and restore win 10 xóa như thế nào năm 2024

Phục hồi tập tin của bạn với [File History」

Bạn có thể sử dụng「File History] để khôi phục một tệp hoặc toàn bộ tệp từ ổ đĩa đã sao lưu và bạn có thể chọn một ngày cụ thể để khôi phục nó nếu bạn đã sao lưu tệp của mình với các phiên bản khác nhau theo ngày. Nếu bạn đang sử dụng ổ đĩa ngoài để sao lưu các tệp của mình, hãy đảm bảo rằng ổ đĩa đó đã kết nối với máy tính.