Bài tập ôn thi tiếng anh lớp 6 hk2 năm 2024

Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 được sử dụng để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh sau một học kì học tập. Đề thi bao gồm các phần thi về nghe, đọc, viết với các dạng bài tập đa dạng như chọn đáp án đúng, điền từ còn thiếu, sắp xếp câu, viết đoạn văn ngắn,....

Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024 như sau:

Bài tập ôn thi tiếng anh lớp 6 hk2 năm 2024

Bài tập ôn thi tiếng anh lớp 6 hk2 năm 2024

Tải trọn bộ đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024 tại đây.

Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024 (Đề 1). Tải về.

Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024 (Đề 2). Tải về.

*Lưu ý: Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024 chỉ mang tính chất tham khảo, giúp học sinh ôn thi đạt kết quả như mong muốn.

Bài tập ôn thi tiếng anh lớp 6 hk2 năm 2024

Đề thi cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án năm 2024? (Hình từ Internet)

Học sinh lớp 6 được nghỉ hè vào thời gian nào?

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:
....
3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
....

Ngoài ra, theo Điều 3 Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định như sau:

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:
a) Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.
b) Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh trước khi thực hiện.
.....

Theo đó, học sinh các cấp từ cấp tiểu học đến cấp 3 sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024. Như vậy, học sinh lớp 6 sẽ được nghỉ hè chậm nhất là từ ngày 1/6/2024, thời gian nghỉ hè cụ thể ở mỗi địa phương khác nhau sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Học sinh lớp 6 muốn học sinh giỏi cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng như sau:

Điều 15. Khen thưởng
1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.
b) Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.
2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Như vậy, học sinh lớp 6 muốn học sinh giỏi thì cần có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

[1] Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt khi đáp ứng đủ điều kiện như sau:

- Học kì 2 được đánh giá mức Tốt.

- Học kì 1 được đánh giá từ mức Khá trở lên.

[2] Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt khi đáp ứng đủ điều kiện như sau:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Môn Ngữ văn

Môn Toán học

Môn Tiếng Anh

Môn Lịch sử và Địa lí

Môn Khoa học tự nhiên

Môn Âm nhạc

Môn Mỹ thuật

Môn GDCD

Môn Tin học

Môn Công nghệ

Môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp