Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

Kienedu giới thiệu tới các giáo viên mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ Văn THCS, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, nhằm mục đích cải thiện phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho học sinh khám phá vẻ đẹp của ngôn từ qua các tác phẩm văn học, từ cổ điển đến hiện đại. Giáo viên sẽ tìm thấy các ý tưởng giảng dạy độc đáo, từ phân tích văn bản, kích thích sự sáng tạo trong viết lách đến phát triển kỹ năng thảo luận và phê bình văn học, giúp học sinh phát triển tư duy phê phán và yêu thích môn học.

Danh mục sản phẩm
 • Mầm non
  • 24-36 tháng
  • 3-4 tuổi
  • 4-5 tuổi
  • 5-6 tuổi
 • Tiểu học
  • Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Tiếng anh tiểu học
  • Lịch sử tiểu học
  • Địa lí tiểu học
  • Âm nhạc Tiểu học
  • GDTC tiểu học
  • Mĩ thuật Tiểu học
  • Tin học Tiểu học
  • Công tác đội
 • THCS
  • Ngữ văn THCS
   • Ngữ văn 6
   • Ngữ văn 7
   • Ngữ văn 8
   • Ngữ văn 9
  • Toán THCS
   • Toán 6
   • Toán 7
   • Toán 8
   • Toán 9
  • Tiếng anh THCS
   • Tiếng Anh 6
   • Tiếng Anh 7
   • Tiếng Anh 8
   • Tiếng Anh 9
  • Lịch sử THCS
   • Lịch sử 6
   • Lịch sử 7
   • Lịch sử 8
   • Lịch sử 9
  • Địa lí THCS
   • Địa lí 6
   • Địa lí 7
   • Địa lí 8
   • Địa lí 9
  • KHTN THCS
   • KHTN 6
   • KHTN 7
   • KHTN 8
   • KHTN 9
  • Hóa học THCS
   • Hóa học 8
   • Hóa học 9
  • Vật lí THCS
   • Vật lí 6
   • Vật lí 7
   • Vật lí 8
   • Vật lí 9
  • Sinh học THCS
   • Sinh học 6
   • Sinh học 7
   • Sinh học 8
   • Sinh học 9
  • Công nghệ THCS
   • Công nghệ 6
   • Công nghệ 7
   • Công nghệ 8
   • Công nghệ 9
  • Giáo dục công dân THCS
   • GDCD 6
   • GDCD 7
   • GDCD 8
   • GDCD 9
  • GDTC THCS
  • Mĩ thuật THCS
   • Mĩ thuật 6
   • Mĩ thuật 7
   • Mĩ thuật 8
   • Mĩ thuật 9
  • Âm nhạc THCS
   • Âm nhạc 6
   • Âm nhạc 7
   • Âm nhạc 8
   • Âm nhạc 9
  • Tin học THCS
   • Tin học 6
   • Tin học 7
   • Tin học 8
   • Tin học 9
  • HDTN – HN THCS
 • THPT
  • Ngữ Văn THPT
   • Ngữ văn 10
   • Ngữ văn 11
   • Ngữ văn 12
  • Toán THPT
   • Toán 10
   • Toán 11
   • Toán 12
  • Tiếng anh THPT
   • Tiếng anh 10
   • Tiếng anh 11
   • Tiếng anh 12
  • Lịch sử THPT
   • Lịch sử 10
   • Lịch sử 11
   • Lịch sử 12
  • Địa lí THPT
   • Địa lí 10
   • Địa lí 11
   • Địa lí 12
  • Vật lí THPT
   • Vật lí 10
   • Vật lí 11
   • Vật lí 12
  • Sinh học THPT
   • Sinh học 10
   • Sinh học 11
   • Sinh học 12
  • Hóa học THPT
   • Hóa học 10
   • Hóa học 11
   • Hóa học 12
  • Công nghệ THPT
   • Công nghệ 10
   • Công nghệ 11
   • Công nghệ 12
  • Tin học THPT
   • Tin học 10
   • Tin học 11
   • Tin học 12
  • GDTC THPT
  • GDKTVPL THPT (GDCD)
   • GDKTVPL 10
   • GDKTVPL 11
   • GDKTVPL 12
   • GDCD 12
  • GD QP&AN THPT
  • HDTN – HN THPT
  • Kỹ năng sống THPT
  • Công tác đoàn
 • Giáo viên chủ nhiệm
  • GVCN THCS
  • GVCN THPT
  • GVCN Tiểu học
 • Quản lí
  • Quản lí THCS
  • Quản lí THPT
  • Quản lí tiểu học
  • Quản lí mầm non
 • Giáo án
  • Giáo án lớp 8
  • Giáo án lớp 11

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng tranh minh họa để giới thiệu bài 1.2. Sử dụng tranh minh hoạ để khai thác và phân tích văn bản. 1.3. Sử dụng tranh minh hoạ để củng cố, luyện tập phát triển tư duy

582 6 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6057

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ: 1.2. Sử dụng sơ đồ tư duy để dạy bài mới và ghi bảng: 1.3. Sử dụng sơ đồ tư duy sau mỗi bài học, mỗi phần của bài học: 1.4. Sử dụng sơ đồ tư duy khi dạy học bài ôn tập, tổng kết:

539 6 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6056

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để cảm thụ văn học thông qua việc khai thác, phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp NTTT trong một số bài, đoạn văn, thơ cụ thể đòi hỏi học sinh thực hiện tốt các yêu cầu sau đây: Hiểu được khái niệm, cấu tạo về các biện pháp NTTT (So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ). Phát hiện những tín hiệu nghệ thuật được tác giả thể hiện trong bài văn, bài thơ. (các từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc). Thông qua hệ thống câu hỏi xoáy vào trọng tâm nội dung cần khai thác giúp học sinh nhận diện đúng những biện pháp nghệ thuật tu từ được sử dụng. Để làm tốt được điều đó tôi hướng dẫn các em cần:

412 5 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6055

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1.Tạo hứng thú trong khâu giới thiệu bài 1.2. Tạo hứng thú trong khâu phân tích ngữ liệu 1.3. Tạo hứng thú trong khâu làm bài tập nhanh

517 0 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6053

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Những giải pháp cụ thể 2.3.1. Nội dung giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Những công việc giáo viên cần chuẩn bị: 2.3.3. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học. 2.3.4. Thực hiện đúng quy trình lên lớp với các tiết có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống.

494 6 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6050

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp thực hiện a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt. c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

418 1 lượt tải

200.000 đ

Mã tài liệu: HT6048

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn năm 2024

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Các bước rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu rõ bản chất của các kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh như thế nào cho có hiệu quả trong đoạn văn miêu tả. Tổ chức cho học sinh làm một số bài tập luyện kỹ năng: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét. Tổ chức cho học sinh viết một số đoạn văn (bài văn miêu tả) hoàn chỉnh có chủ đề.